Świadczenia

Zintegrowany Informator Pacjenta - jak z niego korzystać?

Dzięki Profilowi Zaufanemu, dane na wyciągnięcie ręki

Idziesz do nowego specjalisty i potrzebujesz wydrukować historię choroby, a może chcesz sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarza? – Wszystkie te informacje znajdziesz w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Aby to sprawdzić, nie musisz już odwiedzać oddziału NFZ. Dzięki Profilowi Zaufanemu, konto w ZIP od teraz możesz założyć online.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem dla pacjentów. Umożliwia dostęp do gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych o leczeniu. Do tej pory, aby założyć konto w ZIP trzeba było osobiście odwiedzać odpowiedni oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Od teraz, do ZIP dostęp zyskało 1,4 mln klientów Profilu Zaufanego. Dzięki integracji Informatora z PZ mogą sprawdzić wykonywane na ich rzecz świadczenia medyczne zarejestrowane w bazie NFZ. To mechanizm uszczelniający wydatki w służbie zdrowia i zapobiegający nieprawidłowościom w tym systemie.

Ale to nie wszystko, czego możesz dowiedzieć się dzięki ZIP. Rejestrując się w Informatorze, zyskujesz m.in.:

 • szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych,
 • informację o odprowadzonych składkach,
 • wiedzę o leczeniu, udzielonych Ci świadczeniach, lekach refundowanych oraz deklaracjach w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • wgląd do danych o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia,
 • łatwy dostęp do wykazu placówek, w których każdy pacjent – w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – może otrzymać pomoc medyczną finansowaną ze środków publicznych (adresy i telefony placówek medycznych).

Żeby informacje o Twoim leczeniu pojawiły się w systemie, muszą zostać przesłane przez placówkę medyczną. Może się to stać nawet dwa miesiące po wizycie. Dostępne dane pojawią się jednak co najmniej 24 godziny od momentu założenia konta, będą aktualizowane raz na dobę.

Tak możesz założyć konto w ZIP:

 •  
  • składając wniosek potwierdzony Profilem Zaufanym,
  • składając wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym,
 • osobiście – w Twoim wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czym jest ZIP?

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniem i  finansowaniu, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. ZIP składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyćRejestru Usług Medycznych oraz strony Prawo do świadczeń zdrowotnych.

W części ogólnodostępnej znajdziesz informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).

Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do świadczeń dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Jakie informacje można znaleźć w ZIP?

Jk wspomniano, oprócz ogólnodostępnych informacji o tym, które placówki mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w informatorze znajdziesz także (po zalogowaniu) między innymi aktualne informacje o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych, dane dotyczące historii Twojego leczenia oraz przepisanych leków od 2008 r., informację o kwotach, które świadczeniodawca sprawozdał do zapłaty za wykonane na Twoją rzecz śœwiadczenia do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak uzyskać dostęp do ZIP?

Aby założyć konto w ZIP, złóż wniosek. Możesz to zrobić na 2 sposoby: 

Ile trzeba czekać?

Twoje konto zostanie założone od razu. Dostęp do danych o swoim leczeniu uzyskasz po minimum 24 godzinach. Potem system będzie aktualizować je raz na dobę.

Pamiętaj, że dane dostarczają placówki medyczne, w których korzystasz ze świadczeń zdrowotnych. W ZIP mogą pojawić się nawet po 2 miesiącach od twojej wizyty.

Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Jak szybko zobaczę w ZIP informacje o leczeniu?

Informacje o Twoim leczeniu pojawią się w serwisie po upływie co najmniej 24 godzin od otrzymania loginu i hasła oraz będą aktualizowane raz na dobę.

Pamiętaj jednak, że dane pojawiają się w Informatorze dopiero wtedy, kiedy NFZ otrzyma je od świadczeniodawców (może to potrwać nawet do 2 miesięcy). Nie oczekuj zatem, że zobaczysz w zestawieniu np. niedawno zrealizowaną receptę. Przedstawione dane mogą się zmieniać w trakcie roku, gdy świadczeniodawca dokona np. korekty faktury.

W 2007 roku leżałem w szpitalu. Czy na moim koncie ZIP znajdę tę informację?

W Zintegrowanym Informatorze Pacjenta znajdują się dane o udzielonych świadczeniach od 2008 r.

Wcześniejsze informacje nie są dostępne.

Co zrobić, jeżeli informacje w ZIP są nieprawidłowe?

Jeśli w systemie pojawią się informacje, co do których masz wątpliwości, np. leki, których nie przyjmujesz, niezwłocznie skontaktuj się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Informację o nieprawidłowościach przekaż pisemnie do właściwego oddziału, podając swój identyfikator użytkownika oraz dane dotyczące świadczenia. Adresy i dane kontaktowe oddziałów znajdziesz na tej stronie.

Jak bezpiecznie korzystać z ZIP?

Zalecenia służące bezpiecznemu korzystaniu ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta znajdziesz tej stronie oraz na stronie logowania do ZIP. 

Czy można uzyskać dane dostępowe do ZIP bez osobistego zgłoszenia się do oddziału NFZ?

Tak, na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym - dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ.

Czy można uzyskać dane dostępowe do ZIP poprzez ePUAP?

Tak, złożenie wniosku o dostęp do systemu ZIP jak i sam dostęp jest możliwy z wykorzystaniem funkcjonalności Profilu Zaufanego. Aby złożyć wniosek o dostęp do systemu ZIP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, należy w trakcie składania wniosku skorzystać z opcji podpisania go za pomocą Profilu Zaufanego. Nastąpi wtedy przekierowanie na stronę profilu, gdzie - po zalogowaniu się - należy podpisać wniosek. Podstawą do wykorzystania Profilu Zaufanego do złożenia wniosku jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.

Jaki komputer jest potrzebny do korzystania z ZIP?

Żeby korzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta, wystarczy dowolny komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, przeglądarką internetową i dostępem do internetu, wyposażony w ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli.

Możliwe jest także korzystanie z Informatora przy pomocy tabletów i smartfonów z dostępem do sieci internetowej, jednak dostęp do niektórych informacji może być utrudniony.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące Zintegrowanego Informatora Pacjenta, więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Krzysztof Warzoch

11.5.2018 11:26:5

Re: Zintegrowany Informator Pacjenta - jak z niego korzystać?

Czy dane z ZIP danego pacjenta mogą być udzielane na wniosek Sądów powszechnych ? Jeśli tak, jak nalezy sformułować taki wniosek i do kogo wysłać.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.8.2018

  Nowelizacja ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – bezpłatną aplikację internetową, która zapewni pacjentom dostęp do informacji (...)

 • 24.7.2018

  On-line informacje o zdrowiu?

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta.

 • 19.1.2019

  Sprzeciw wobec dostępu do informacji medycznej po śmierci

  Nowe przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia (...)

 • 24.3.2017

  Zmiana praw pacjenta

  Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania, które wzmocnią prawa pacjenta oraz zapewnią (...)

 • 30.4.2018

  Rodzice przy dziecku w szpitalu bez opłat?

  Ministerstwo Zdrowia chce uregulować warunki pobytu opiekunów przy najmłodszych pacjentach w placówkach opieki medycznej.