Pozostałe

Postępowanie administracyjne

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma w założeniu służyć zapewnieniu przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów.

Pracownik wykonujący czynności kontrolne będzie zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywałby się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? 

Nowelizacja zobowiązuje do składania przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

W wyniku senackich poprawek zdecydowano, że oświadczenie o wykonywaniu przez osoby najbliższe określonej działalności będzie składał nie tylko kontroler PIP, ale również pracownik nadzorujący kontrolę. Ma to sprzyjać transparentności funkcjonowania organów PIP. Senat uznał ponadto, że oświadczenie pracownika powinno dotyczyć wykonywania przez osobę najbliższą nie tylko działalności gospodarczej, ale także czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

I tak, nowelizacja wprowadza regulację, zgodnie z którą pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego) działalności gospodarczej albo czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej, które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Oświadczenie to pracownik obowiązany będzie złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia na stanowisku pracownika nadzorującego bądź wykonującego czynności kontrolne.

Nowelizacja przewiduje również, iż pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do dokonywania aktualizacji oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji.

Wzór oświadczenia określi Główny Inspektor Pracy, w drodze zarządzenia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.6.2017

  Będzie jedna Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności?

  Utworzona zostanie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, podlegająca ministrowi rolnictwa. Nowo powstała inspekcja przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji (...)

 • 27.4.2018

  Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

  Rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów przez powierzenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej odpowiednich (...)

 • 24.3.2018

  Nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pojawią się wkrótce w rozdziale 3 nowe zadania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • 9.12.2004

  Inspekcja pracy

  Zgodnie z Kodeksem pracy, nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast przestrzeganie zasad, (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)