Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Co przewiduje ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym?

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym.

Porady prawne

W myśl wprowadzanych regulacji zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

  1. w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego – obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;
  2. podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot, sporządzi wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a także niezwłocznie powiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
  3. podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym oraz niezwłocznie dokona wpisów tych wyrobów do ewidencji wyrobów akcyzowych.

Kiedy zmiany weszły w życie?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 23 października 2021 r.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika