Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

1 stycznia 2018 r. zmienią się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Na czym polegają zmiany?

Lekarze, którzy przepracowali 3.000 godzin:

  • w szpitalnym oddziale ratunkowym,
  • w zespole ratownictwa medycznego,
  • w lotniczym zespole ratownictwa medycznego,
  • na izbie przyjęć szpitala

- będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 r. rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Porady prawne

Kto może być lekarzem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego?

Lekarzem systemu jest:

  • lekarz, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej,
  • lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Może nim być również lekarz:

  • posiadający specjalizację/tytuł specjalisty (lub ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii,
  • który przepracował 3.000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala. Lekarz ten musi rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. Jeżeli tego nie zrobi, przestanie być lekarzem systemu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868, z późń. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika