Zmiany na uczelniach

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich wejdzie w życie 27 maja br.

Utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Celem ustawy jest utworzenie z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uniwersytet zostanie utworzony z Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i będzie jej następcą prawnym. Siedzibą Uniwersytetu będzie Kalisz.

Z dniem utworzenia Uniwersytetu Akademia przestanie funkcjonować.

Porady prawne

Nadzór nad Uniwersytetem, podobnie jak to miało miejsce w odniesieniu do Akademii, będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Uniwersytet przejmie mienie (obejmujące własność i inne prawa majątkowe), a także prawa i obowiązki Akademii (w tym wynikające z decyzji administracyjnych).

Zgodnie z ustawą studenci Akademii staną się studentami Uniwersytetu, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii staną się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uniwersytetu, natomiast osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii staną się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie. 

Pierwszym rektorem Uniwersytetu stanie się dotychczasowy rektor Akademii.

Członkowie senatu Akademii staną się członkami senatu pierwszej kadencji Uniwersytetu, a rada Akademii stanie się radą Uniwersytetu (pierwszych kadencji tych organów nie będzie się wliczało do limitów liczby kadencji przewidzianych ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Zmiana nazw 5 uczelni

Przedmiotowa ustawa zmienia ponadto nazwy 5 uczelni.

Zgodnie z jej zapisami z dniem 1 czerwca 2023 r.:

  • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II otrzyma nazwę „Akademia Bialska im. Jana Pawła II”;
  • Akademia Nauk Stosowanych w Łomży otrzyma nazwę „Akademia Łomżyńska”;
  • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie otrzyma nazwę „Akademia Tarnowska”;
  • Akademia Pomorska w Słupsku otrzyma nazwę „Uniwersytet Pomorski w Słupsku”;
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie otrzyma nazwę „Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie”.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika