e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT i akcyza

Zmiany w VAT korzystne dla przedsiębiorców

24.6.2008

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie oceniają przedstawioną przez Komisję „Przyjazne Państwo" nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług zmieniającą definicję środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów podlegających amortyzacji o mniejszej wartości.

Nowelizacja zakłada, że zalicza się do nich środki i inne wartości o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 180 tys. zł. Obecnie, zgodnie z art. 91 ust 2. ustawy o VAT kwota ta wynosi zaledwie 15 tys. zł.

Zaproponowana przez Komisję zmiana oznacza, że przedsiębiorca w przypadku zakupu lub posiadania tego typu środków będzie mógł odliczyć jednorazowo i będzie zwolniony z obowiązku korekty wysokości podatku w okresie 5 (środki trwałe itd.) lub 10 lat (nieruchomości).

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, jest to znacząca podwyżka wartości początkowej środka trwałego i spowoduje zmniejszenie liczby operacji finansowo-fiskalnych dokonywanych przez podatnika, co wpłynie pozytywnie na klimat inwestycyjny i rozwój przedsiębiorczości. „Podwyższenie tej kwoty to urealnienie wartości progu po znacznych podwyżkach cen nieruchomości i urządzeń produkcyjnych. Mamy nadzieję, że Rząd RP, a przede wszystkim Ministerstwo Finansów, zaakceptuje korzystną dla przedsiębiorców - z inwestycyjnego punktu widzenia - propozycję nowelizacji ustawy o podatku VAT pomimo tego, że jej wejście w życie może nieznacznie obniżyć wpływy do budżetu w pierwszym roku obowiązywania przepisu" - mówi Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Źródło: www.kig.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ