e-prawnik.pl Porady prawne

Wykroczenia przeciwko pracownikowi

Grupowa organizacja pracy

Zbiorowe prawo pracy

Postępowanie przed ZUS

Związkowcy ZUS protestują przeciwko "Faktowi" u Rzecznika Praw Obywatelskich

3.10.2008

Organizacje związkowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystosowały list do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie krzywdzącej pracowników ZUS krytyki ze strony dziennika "Fakt". Podkreśliły w nim, że piętnowanie pracowników Zakładu za postępowanie zgodne z prawem jest szkodliwe społecznie i stanowi łamanie praw pracowniczych. Podpisały się pod nim wszystkie organizacje związkowe działające w ZUS.

Związkowcy ZUS zauważają, że od kilku miesięcy dziennik "Fakt" w szyderczy i manipulatorski sposób opisuje wspólne spędzanie urlopów przez pracowników ZUS. Postępują oni natomiast w całkowitej zgodzie z wytycznymi obowiązujących przepisów prawa. Organizacja wyjazdów odbywa się w oparciu o wytyczne ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki, które są kierowane na ten cel, nie mogą być przeznaczone na emerytury i renty, ponieważ stanowiłoby to złamanie tej ustawy.

Sugestie dziennika "Fakt", iż środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należałoby przeznaczyć na świadczenia, nie tylko wprowadzają opinię publiczną w błąd, ale także stanowią naruszenie praw pracowniczych. ZUS ma bowiem ustawowy obowiązek taki fundusz tworzyć i jego środki przeznaczać na różne formy wypoczynku, rekreacji oraz pomocy socjalnej dla pracowników.

Związkowcy ZUS podkreślają w liście, że interwencje w redakcji "Faktu" oraz u wydawcy nie przynosiły dotąd żadnych rezultatów. Co więcej, postępowanie dziennikarzy "Faktu" już raz zostało miażdżąco skrytykowane przez Radę Etyki Mediów. Redakcja jednak jak dotąd całkowicie ignorowała opinię Rady.

Pod listem do Rzecznika Praw Obywatelskich podpisali się przedstawiciele władz wszystkich organizacji związkowych działających w ZUS:

  • Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Ogólnopolskiego Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Karda ZUS"
  • Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUS
  • Zakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność '80" ZUS
  • Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich
Pismo Rady Etyki Mediów do Redaktora Naczelnego dziennika "Fakt"

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ