Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Stan faktyczny

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Przyczyna -"niespełnienie oczekiwań pracodawcy" (nie byłem karany dyscyplinarnie). Na wypowiedzeniu jest pouczenie o możliwości odwołania się do Sądu Pracy. Napisałem wniosek do pracodawcy o wszczęcie postępowania ugodowego przed Komisją Pojednawczą powołując się na niewystarczające wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w myśl art. 30 § 4 KP. Chcę skorzystać z możliwości żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Porada prawna

Porady prawne

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Pracy możliwe jest wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę do Sądu Pracy, w przypadku, gdy pracownik uważa, iż jest to wypowiedzenie nieuzasadnione. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, art. 45 § 1 Kodeksu Pracy daje możliwość domagania się przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Konieczne jest jednak wybranie jednego z tych roszczeń – nie można dochodzić obu równocześnie.
Art. 30 § 4 Kodeksu Pracy mówi o wskazaniu przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. W myśl aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, o której mówi art. 30 § 4 Kodeksu Pracy powinna być jasna, dostatecznie konkretna i zrozumiała dla pracownika. (...)Kwestia dostatecznie konkretnego i zrozumiałego dla pracownika wskazania przyczyny jest podlegająca ustaleniu okolicznością faktyczną (wyrok SN z 2000.01.19 OSNAP 2001/9/313). Okoliczność, że sąd pracy uzna roszczenie dotyczące przywrócenia do pracy albo odszkodowania za uzasadnione, zależy od tego, czy przyczyna, jaką wskazał pracodawca jako uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, po zbadaniu przez sąd, okaże się wystarczająco jasna i dostatecznie konkretnie sformułowana.
Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu Pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Ponadto należy wskazać na fakt, że zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów określonych w art. 264 Kodeksu Pracy, a więc także wyżej wymienionego siedmiodniowego terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę (art. 248 § 2 Kodeksu Pracy).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika