Opieka

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Strona 1 z 4

Stan faktyczny

Mój ojciec jest chory psychicznie. Matka chce mieć możliwość decydowania za niego przy wyrażaniu zgody na leczenie szpitalne, ponieważ sam nie jest w stanie ocenić swojego zachowania. Wydaje nam się, że w tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem ubezwłasnowolnienie ojca. Mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Majątek: wspólne mieszkanie w domku wolnostojącym i ogród. Ojciec jest na rencie - niezdolność do pracy (całkowita), mama pracuje, jest krawcową. Z rodzicami mieszka ich córka z mężem i małym dzieckiem. Ojciec jest chory psychicznie od ponad 10 lat. W ciągu tych lat miewał lepsze i gorsze okresy - od apatii, leżenia w łóżku przez cała dobę, po stany agresji, bezsenność i nadpobudliwość. Z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu (schudł w krótkim czasie -10 kg, śpi po 3 - 4 godziny na dobę) i nie wyraża zgody na leczenie w szpitalu psychiatrycznym (przebywał już w szpitalu w Lubiążu kilka razy). Lekarz przepisuje ojcu coraz większe dawki leków, które jednak nie dają rezultatu, nie wyciszają go, nie pozwalają mu spać, a nam spokojnie i bezpiecznie żyć. Terroryzuje swoją rodzinę - kiedyś nie chciał iść do lekarza po leki, pod nieobecność matki powybijał młotkiem wszystkie okna w domu. Ostatnio (blisko 3 miesiące), wszczyna awantury, używa wulgarnych słów, zwłaszcza wobec matki i sąsiadów. Odgraża się mamie, że ją zabije, odgraża się córce, z którą mieszka, gdy mu się przeciwstawią. Stał się rozrzutny, wydaje, i pożycza od ludzi pieniądze. Ostatnio wszczął bójkę, w której rozbił nos mężczyźnie, sam ma złamaną rękę i rozciętą wargę. Wie, że jeśli nie wyrazi zgody na leczenie w szpitalu, matka i rodzina są bezradni. 1. Czy zarówno przy ubezwłasnowolnieniu częściowym jak i całkowitym, matka może skierować ojca na leczenie do szpitala bez jego zgody, jeśli uzna to za konieczne? 2. Czy po  ubezwłasnowolnieniu ojca matka kierować ojca na leczenie do szpitala bez jego zgody (po konsultacji z jego lekarzem), czy też potrzebuje na to każdorazowo zgody sądu? 3. Jeśli moja matka ubezwłasnowolni ojca, czy będzie odpowiadać za czyny ojca? Mam na myśli pobicie, pożyczanie pieniędzy. Jeśli komuś zrobi krzywdę, narobi długów, on trafi na przymusowe leczenie, ale jakie konsekwencje czekają matkę? 4.

 Z jakim wnioskiem należy wystąpić do sądu- o ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite?5. Jeśli ojciec chce podjąć jakąś pracę (wyraża taką gotowość choć nie zdaje sobie sprawy że nie nadaje się do pracy zawodowej), mama ma wpływ na jego decyzję? Jego zdanie z potencjalnym pracodawcą będzie wiążące? 6. Czy przy ubezwłasnowolnieniu częściowym zawsze powołuje się kuratora? W tym konkretnym przypadku, jakie będzie jego zadanie skoro rodzice nie posiadają majątku poza rentą ojca i wypłatą matki? 7. Jakie czekają ją koszty związane z wystąpieniem o ubezwłasnowolnienie? 8. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku prócz opinii lekarza? Wniosek kieruję do sądu okręgowego? Matka chce opiekować się ojcem, chce mieć wpływ na decyzję o leczeniu szpitalnym, jeśli jego stan zdrowia będzie tego wymagał. Za każdym razem zanim trafi w końcu do szpitala, kosztuje to moją rodzinę sporo nerwów, strachu i obawy przed nim.

Opinia prawna

1.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 11 k.c. (kodeks cywilny), każda osoba fizyczna z chwila ukończenia pełnoletności, nabywa pełna zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż pełnoletni  własnym działaniem może nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania - ogólnie rzecz ujmując wywoływać skutki prawne w drodze czynności prawnych.

Polskie prawo cywilne przewiduje jednak, przy wystąpieniu określonych przesłanek, możliwość ograniczenia a także utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, co nastąpić może jedynie z chwilą uprawomocnienia się stosownego orzeczenia Sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym.  I tak, pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna może utracić tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Dopóki nie dojdzie do takiego ubezwłasnowolnienia ( a wcześniej oczywiście nie orzeczono ubezwłasnowolnienia częściowego), dopóty ma ona pełną zdolność, chociażby była psychicznie chora. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 12 grudnia 1960 r., I CO 35/60 (OSNCP 2/61, poz. 32).

2.
Zagadnienia związane z ubezwłasnowolnieniem całkowitym i częściowym normowane są różnymi przepisami prawa materialnego, jednakże przyczyny (przesłanki) i tryb postępowania w obu rodzajach ubezwłasnowolnienia są zbliżone.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Gransicki Mirosła

13.8.2014 21:10:46

Re: Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej ? opinia prawna

ciotka mej żony złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie jej parę dni przed naszym ślubem i dalej robi wszystko by jej zaszkodzić, a głównie chodzi jej o zabranie mej żonie renty rodzinnej. pozew swój motywuje tym, iż uznaje, że moja żona nie umie gospodarować pieniędzmi. żona ma 25 lat, a rena jest po dziadku tzw. rodzinna. na domiar ciotka chciałaby być prawnym opiekunem choć od dzieciństwa znęcała się fizycznie i psychicznie nad mą żoną. czy istnieje taka opcja by sąd mógł ubezwłasnowolnić mą żonę choć wniosek był złożony przed ślubem? czy ja mogę zostać żony opiekunem. chodzi o ubezwłasnowolnienie częściowe. DZIĘKUJĘ ZA W MIARĘ SZYBKĄ ODPOWIEDZ. jest już po sprawie i złożyłem wniosek o sentencję wyroku z uzasadnieniem celem złożenia apelacji.

Beata

25.12.2011 19:31:23

Re: Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej ? opinia prawna

jakie dokumenty są potrzebne do ubezwłasnowolnienia częściowego? czy może je złożyć córka tej osoby? co oznacza pokrewieństwo w linii prostej ,kto to jest personalnie? ile czeka się na takie ubezwłasnowolnienie? ciocia jest chora i nie chce się leczyć ,i ma pamięć wsteczną...pogarsza się z dnia na dzień,wcześniej dużo piła alkoholu i paliła papierosy...od tygodnia nie pije a stan się drastycznie pogarsza jednak lekarzy ,sanitariuszy odsyła tłumacząc się ze jest zdrowa,nie wstaje z łóżka jedynie do ubikacji mało co je i mało pije..trzeba ja zmusić do leczenia nie wie co dla niej dobre a stan drastycznie się pogarsza

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  W jakim postępowaniu dokonuje się ubezwłasnowolnienia?

  Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się w każdej chwili, gdy zaistnieją przesłanki do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe danej osoby. Przesłanki te są określone w (...)

 • 26.4.2017

  Kto i w jakich okolicznościach może zostać ubezwłasnowolniony? Skutki ubezwłasnowolnienia

  Często zdarza się, że dana osoba nie jest w stanie decydować o swoim życiu, lub nawet nie potrafi podjąć najprostszych decyzji. Może to być wynikiem np. choroby psychicznej. Dlatego w takich sytuacjach (...)

 • 6.9.2017

  Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

  Dziecko może zostać ubezwłasnowolnione całkowicie, jeżeli ukończyło 13 rok życia i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej przede (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)