Przedawnienie

Elektroniczny pozew przerywa bieg przedawnienia nawet po umorzeniu postępowania

Jeśli pozwany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniesie sprzeciw, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa przekazana zostaje do sądu ogólnej właściwości pozwanego. Powód jest wówczas wzywany o uzupełnienie braków pozwu, pod rygorem umorzenia postępowania (art. 505[37] § 1 k.p.c.). W pewnej sprawie pojawiła się wątpliwość, czy pozew wniesiony w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które zakończyło się umorzeniem na skutek nieuzupełnienia braków pozwu, przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Takie pytanie rozważał Sąd Najwyższy, który uznał, że

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy przypomniał, że wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 k.p.c. Gdy dochodzi do zwrotu pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c., sama ustawa stwierdza, że zwrócony pozew nie wywołuje żadnych skutków. Podobnie jest w przypadku cofnięcia pozwu (art. 203 § 2 k.p.c.). Ale już przy umorzeniu postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. takiego zastrzeżenia brak. Ponadto niepopieranie pozwu, któremu już został nadany bieg, to nie to samo, co jego cofnięcie.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z poglądem, że przyczyny umorzenia postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. są identyczne, jak w przypadku zwrotu pozwu na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. W tym pierwszym wypadku chodzi również o wymóg przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów, pod rygorem utraty prawa ich powoływania, a nie tylko o braki formalne. Poza tym postępowanie przed sądem właściwości ogólnej pozwanego jest kontynuacją postępowania elektronicznego. Skoro więc pozew już otrzymał bieg, to czynność ta zachowała swoją skuteczność.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013 roku, sygn. akt III CZP 66/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY