e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie

6 Artykułów


2 Informacji


244 Pytań i odpowiedzi


57 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Przedawnienie należności przedsiębiorcy

  "Kiedy następuje przedawnienie należności za fakturę, wystawioną przez podmiot gospodarczy, dla innego podmiotu gospodarczego? Czy faktury za najem lub dzierżawę mają dłuższy termin przedawnienia? Jako przykład podam faktury za najem powierzchni (...)"

  Przedawnienie należności przedsiębiorcy
 • Przedawnienie roszczenia solidarnego

  "Dysponuję prawomocnym wyrokiem zasądzającym roszczenie na moją rzecz od dwójki dłużników solidarnych. Czy wszczęcie egzekucji tylko przeciwko jednemu z dłużników przerywa bieg terminu przedawnienia w stosunku do obu dłużników, czy tylko (...)"

  Przedawnienie roszczenia solidarnego
 • Wymagalność roszczenia

  "Z jakim momentem dane roszczenie staje się wymagalne?"

  Wymagalność roszczenia
 • Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

  "Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu, iż egzekucja okazała (...)"

  Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia
 • Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami

  "15.03.2010 roku wystawiłem fakturę za sprzedaż towarów w ramach prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa innemu przedsiębiorcy. Termin płatności 30 dni. Należność nie została do dziś zapłacona. Kiedy zobowiązanie się przedawni?"

  Przedawnienie w stosunkach między przedsiębiorcami
 • Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie

  "Na działce stanowiacej własnosc gminy spółka gazownicza posadowiła ponad 10 lat temu bezumownie stację redukcyjno - pomiarową gazu. Gmina postanowiła obciażyć spółkę gazowniczą (z o.o.) notą obciazeniową za okres ostatnich 10 lat wyliczając (...)"

  Bezumowne korzystanie z gruntu a przedawnienie