Uznanie długu po przedawnieniu roszczenia

Pytanie:

Czy uznanie długu jest możliwe również po przedawnieniu roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uznanie długu jest możliwe również po przedawnieniu roszczenia. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 czerwca 2002 r. (sygn. akt IV CKN 1013/2000, LexPolonica nr 389721) „uznanie tzw. niewłaściwe  przedawnionego roszczenia może zawierać zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia,  jeżeli z treści oraz z okoliczności złożonego oświadczenia wynika, że taka właśnie była rzeczywista wola dłużnika”. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia wymaga więc wyraźnej woli dłużnika – dla samego uznania natomiast wystarcza oświadczenie wiedzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

uter

16.10.2013 11:53:4

Re: Uznanie długu po przedawnieniu roszczenia

A taka sytuacja : dłużnik w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty powołuje się na przedawnienie nie wiedząc, że przedawnienie jeszcze nie nastąpiło i że do przedawnienia jest pół roku. Czy takie pismo będzie traktowane jak oświadczenie wiedzy i spowoduje, że okres przedawnienia od nowa się zacznie? W końcu takim pismem dłużnik potwierdził istnienie faktur, tylko błędnie powołał się na przedawnienie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY