Zwrot nienależnego świadczenia

Pytanie:

"W 2006 roku firma ubezpieczeniowa dokonującą przelewu na moje konto tytułem odszkodowania za powstałą szkodę, omyłkowo wysłał 700 zł więcej. W dniu dzisiejszym dostałem wezwanie do zwrotu w/w sumy plus odsetki z prawie 3 lat. Czy w takim wypadku zobowiązany jestem zapłacić odsetki czy tylko należność główną, czyli przedmiotowe 700 zł. Jakie przepisy regulują tą kwestie? Czy być może w ogóle nie muszę zwracać jakiejkolwiek sumy ze względu na okres przedawnienia?"

Odpowiedź prawnika: Zwrot nienależnego świadczenia

Kwotę wpłaconą na konto, przewyższającą należne odszkodowanie, należy uznać za świadczenie nienależne z uwagi na brak podstawy prawnej (art. 410 §2 zd. 1 kodeksu cywilnego) i jako takie podlega ono zwrotowi na zasadach określonych dla rozliczeń związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem (art. 405 i nast. k.c.).

Roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia przedawniają się na zasadach ogólnych (art. 117 i nast. k.c.), a zatem w terminie 10 lat od chwili wymagalności, przy czym jeżeli występuje z nim przedsiębiorca i wiążę się ono z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w terminie 3 lat (wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2003 r., sygn. akt V CK 24/02). W odniesieniu do początku biegu przedawnienia Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne (wyrok z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00). W tym samym wyroku Sąd stwierdził, że termin spełnienia takiego świadczenia musi być wyznaczony zgodnie z art. 455 k.c., a więc niezwłocznie po wezwaniu skierowanym przez zubożonego, przy czym termin "niezwłocznie" oznacza termin realny i dopiero upływ tego terminu uzasadnia roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie. Co do zasady, od świadczenia nienależnego należą się odsetki za zwłokę w jego zwrocie, jednakże na podstawie opisu stanu faktycznego nie sposób jednak stwierdzić, czy i w jakim zakresie zasadne jest roszczenie o zapłatę odsetek (które także przedawniają się w okresie trzyletnim, przy czym z każdym dniem powstaje odrębne roszczenie; zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt III CZP 42/04).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika