Przedawnienie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej

Pytanie:

"Kiedy przedawnia się wynikający z umowy obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej

Art. 393 Kodeksu cywilnego wymaga, aby osoba trzecia złożyła oświadczenie o skorzystaniu z zastrzeżenia świadczenia na jej rzecz, aby ostatecznie nabyć to roszczenie: Jeżeli przepis prawny lub umowa stron nie stanowią inaczej, osoba trzecia nabywa roszczenie w chwili zawarcia umowy o świadczenie na jej rzecz. Nabycie roszczenia przez osobę trzecią nie ma charakteru definitywnego. Ustawodawca nie obliguje tego podmiotu do przyjęcia korzyści. Osoba trzecia może więc skorzystać bądź odmówić skorzystania z zastrzeżenia. Stosowne oświadczenie może złożyć którejkolwiek ze stron umowy jeszcze przed nadejściem terminu spełnienia świadczenia. Jej oświadczenie ma charakter prawokształtujący1.

Warto zauważyć, że zasadą jest, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

§ 2. (59) Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

§ 3. (skreślony).

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.

Jak zauważono wymagalność roszczenia w tym wypadku zależy od oświadczenia uprawnionego. Dopiero bowiem oświadczenie o skorzystaniu z zastrzeżenia świadczenia na rzecz osoby trzeciej powoduje, że osoba ta ostatecznie nabywa to uprawnienie. Znajduje więc tutaj zastosowanie dyspozycja art. 120 § 1 zdanie 2: bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Należy więc należy badać, kiedy najwcześniej osoba trzecia mogła złożyć oświadczenie o skorzystaniu z zastrzeżenia zawartego w umowie. Zależy to przede wszystkim od tego kiedy, dowiedziała o zawarciu umowy i o istnieniu w niej zastrzeżenia, że dłużnik zobowiązuje się do świadczenia, a także od tego, czy po uzyskaniu stosownej wiedzy była faktycznie w stanie złożyć takie oświadczenie.

Od chwili w której można było złożyć oświadczenie w najwcześniej możliwym terminie rozpoczął się bieg przedawnienia wynoszący 10 lat albo 3 lata (w zależności czy jest to roszczenie okresowe lub jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

1 Andrzej Kidyba (red.), Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Grzegorz Kozieł, Adam Olejniczak, Agnieszka Pyrzyńska, Tomasz Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna 2010.05.01


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika