Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Pytanie:

"Dostawca usług wystawił nam fakturę dnia 11 stycznia 2002 roku z dziesięciodniowym terminem płatności tj. do dnia 21 stycznia 2002 r. Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się 21 stycznia 2002 roku, czy 22 stycznia 2002 roku? Kiedy roszczenie się przedawnia (załóżmy roboczo, że mamy do czynienia z 3 - letnim terminem przedawnienia) - czy będzie to 21 stycznia br. godz. 24.00, czy 22 stycznia br. godz. 24.00? Co jeżeli dzień końca biegu przedawnienia przypada na dzień wolny od pracy? W umowie mamy ustalony 7 dniowy termin płatności. Czy w takim przypadku kluczowy jest termin wynikający z umowy, czy faktury? "

Odpowiedź prawnika: Obliczanie początku i końca biegu przedawnienia

Przede wszystkim należy rozstrzygnąć problem różnego określenia terminów. Częsta jest bowiem sytuacja, w której w umowie strony postanawiają, iż płatność nastąpi 7 dni po otrzymaniu faktury, a na fakturze określony zostaje termin 10-dniowy od wystawienia faktury. 3-dniowa różnica pozostaje na doręczenie faktury i jest pozorna, bo termin zapłaty w rezultacie jest identyczny.

Jednak z pytania może wynikać także inny wniosek. Mianowicie zarówno wg umowy, jak i faktury termin biegnie od dnia otrzymania faktury. W takim razie należy uznać, iż nastąpiła zmiana umowy – poprzez oświadczenie wierzyciela ujawnione w treści faktury i dorozumianą zgodę dłużnika, dla którego dłuższy termin jest bardziej korzystny. W tej sytuacji termin wskazany na fakturze jest wiążący.

Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin płatności upływa więc 21 stycznia.

Bieg terminów przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia w którym wierzyciel mógł żądać świadczenia od dłużnika. Termin przedawnienia zaczyna biec 22 stycznia, w tym bowiem dniu wierzyciel może skutecznie żądać zapłaty. Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Przedawnienie nastąpiło więc z upływem 22 stycznia 2005 r. (czyli z upływem godziny 24). Oznacza to, że wierzyciel mógł żądać zapłaty jeszcze 22 stycznia br., lecz już następnego dnia nie miał takiej możliwości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • madga 2018-04-02 14:09:23

    pismo za zaległy abonament od 1 stycznia 2013 do marzec 2018czy nastapiło moze pzredawnienieprosze o odpowiedz,


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika