Wyrok

Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

W sprawie karnej sąd rejonowy orzekł w stosunku do oskarżonego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd wyraźnie wyłączył spod zakazu te pojazdy, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kategorii C + E. Rozstrzygnięcie to zaskarżył prokurator. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 5 stycznia 2012 roku o kierujących pojazdami zakazy prowadzenia pojazdów określonych kategorii są ze sobą powiązane. Prawo jazdy (jako dokument) nie może być wydane osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii C i C + E dopóty, dopóki obowiązuje wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmujący prawo jazdy kategorii B (art. 12 ust. 2). Zdaniem prokuratora zakaz orzeczony przez sąd rejonowy był sprzeczny ze wspomnianą ustawą. Sprawa na skutek pytania sądu odwoławczego trafiła do Sądu Najwyższego, który odmówił podjęcia uchwały, ale w uzasadnieniu stwierdził, że

orzeczenie przez sąd środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju nie narusza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 ze zm.).

Sąd Najwyższy przypomniał, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 42 k.k.) może dotyczyć pewnego rodzaju pojazdów albo wszelkich pojazdów. Sąd orzekający o zakazie może skonkretyzować zakaz zarówno w sposób pozytywny (wymienić rodzaje pojazdów objęte zakazem), jak i negatywny (wyłączyć spod zakazu pojazdy danego rodzaju). Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie przez właściwy organ administracji. Organ ten nie może przy tym rozszerzyć ani zawęzić orzeczonego przez sąd zakazu.

Sąd Najwyższy zauważył, że ustawa o kierujących pojazdami rozróżnia osoby ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdami od osób, które takie uprawnienie już posiadają. Wymogi określone dla osób po raz pierwszy ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami nie mają zastosowania do osób, którym takie uprawnienia zostały cofnięte m.in. na skutek zakazu orzeczonego przez sąd. Przepis art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami posługuje się wyrażeniem "osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy". Dotyczy zatem osób, które dopiero ubiegają się o wydanie prawa jazdy, a nie ma zastosowania do osób, które posiadają określone uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Inne rozumienie tego przepisu prowadziłoby do tego, że zakaz orzeczony przez sąd w praktyce byłby surowszy, niż to wynika z wyroku. Na przykład zakaz prowadzenia pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A rozciągałby się także na pojazdy wymienione w prawie jazdy kategorii B. A takie rozumowanie jest nie do przyjęcia. Powiązanie zakazów działa natomiast w ten sposób, że zakaz prowadzenia pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A uniemożliwia nabycie prawa do prowadzenia pojazdów wymienionych w prawie jazdy kategorii B. Jeżeli jednak skazany takie uprawnienie posiadał w chwili wydawania prawomocnego wyroku karnego, to art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami nie miałby do niego zastosowania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku, sygn. akt I KZP 29/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Robert

1.8.2016 20:13:55

Re: Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

mam pytanie jezeli wobec mnie sąd orzekł zakaz prowadzenie na 3 lata pojazdów kategorii B a innych kategorii nie posiadam to moge wystąpić z wnioskiem o wydanie mi prawo jazdy kategorii B1 albo kategorii AM , chodzi mi o to zeby mógł prowadzić taki mały samochodzik typu microcar . Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY