Od ilu lat dziecko może pojechać bez opieki na wakacje? Czy 17 latek może sam podróżowac?

Pytanie:

"Kilkoro kolegów rocznik 2005 chce wyjechać bez rodziców na zimowe wakacje w kraju - rocznikowo to już prawie 18-to latkowie, jednak faktycznie pełnoletni będą dopiero jedni w czerwcu inni w lipcu a nawet w grudniu. Nie jest to wyjazd zorganizowany przez biuro turystyczne tylko we własnym zakresie wynajęte kwatery prywatne. Jako rodzice mamy wątpliwości czy możemy się zgodzić na taki wyjazd, obawiamy się ewentualnych konsekwencji za pozostawienie dzieci bez opieki, brak nadzoru itp. Czy taki wyjazd jest zgodny z prawem jeśli zgodzą się na niego rodzice? Jakie negatywne konsekwencje mogą ponieść obie strony?"

Odpowiedź prawnika: Od ilu lat dziecko może pojechać bez opieki na wakacje? Czy 17 latek może sam podróżowac?

Dzieci do momentu ukończenia lat 18 w świetle prawa nie są osobami pełnoletnimi, pozostają one pod władzą rodzicielską rodziców. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.  Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. W związku z powyższym na gruncie przepisów kro, rozstrzygnięcie tego, czy samodzielny wyjazd dziecka jest zgodny z prawem zależy od szeregu okoliczności towarzyszących temu wyjazdowi.

Z kolei, zgodnie z kodeksem cywilnym, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Na tle tego przepisu wypowiedział się SN w orzeczeniu z 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 50/2001 wskazując, że „(...) obowiązek nadzoru rodziców nad małoletnim powyżej 13 lat jest obowiązkiem należytej staranności i zakres tego obowiązku oraz stawiane wymagania nie mogą być określane w oderwaniu od środowiska i miejscowych stosunków, a także poziomu rozwoju małoletniego oraz istniejącego stopnia zagrożenia przed zdarzeniem wyrządzającym szkodę dla osób trzecich

Na gruncie prawa karnego osoby, które ukończyły 17 lat w momencie popełnienia przestępstwa odpowiadają tak jak osoby pełnoletnie, chyba, że chodzi o zwalczanie lub zapobieganie demoralizacji niepełnoletniego (osoby do lat 18). W takim przypadku zastosowanie znajdzie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Okoliczności mogące świadczyć o demoralizacji nieletniego to okoliczności takie jak: naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.

Na koniec można jeszcze wskazać art. 105 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Ojciec 2023-03-20 09:37:51

  Tłumacząc na polski: niby można, ale jak młody narobi bardachy, to starzy płacą, czyli raczej nie warto. Chyba, że młody jest ogarnięty, umie się zachować, to nikt nie podpi...li, że jest "bez opieki". Ja jeździłem (pociągami po Polsce, lata 90.), żadnych problemów nie było. Raz nas policja o 3 w nocy w obcym mieście zatrzymała (17 lat), zabrali nam gazy, które mieliśmy do obrony i nas puścili. Nawet fajek nam nie zabrali (pytali się tylko czy rodzice wiedzą o paleniu, ale to bardziej dla śmiechu, chłopaki byli niewiele starsi od nas).

 • Małgorzata 2018-09-13 18:39:27

  Prawniczy bełkot obok tematu. To można czy nie?

 • paulawoj 2016-07-21 22:46:42

  Czy 16 latek może sam wyjechać na wakacje za granice tzn.mieszkać bez osoby pełnoletniej w hotelu brać udział w zabawach organizowanych przez hotel oraz korzystać z dóbr miejsca pobytu np.nurkowania i czy 16 latek może bez żadnych zgód rodzicielski rozpocząć kurs zachowywania się pod wodą i wziąć udział w ekspedycji?

 • sueellen 2016-05-20 15:14:34

  Odpowiedź zupełnie nie na temat. 17latek zadał proste pytanie, ale nie otrzymał odpowiedzi.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika