Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

Pytanie:

Spółka ma dwóch udziałowców, 85% i 15% udziałów. Udziałowiec większościowy jest Prezesem jednoosobowego Zarządu. Według art. 244 ksh nie może on głosować w sprawie absolutorium dla siebie. Czy w takiej sytuacji wspólnik posiadający 15% udziałów może głosować nad uchwałą o udzieleniu absolutorium z uwzględnieniem w protokole, że Wspólnik, którego dotyczy uchwała wstrzymał się od głosu, czy lepiej podjąć uchwałę o rezygnacji z udzielenia absolutorium?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 244 ksh wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

Przepis ten oznacza, że wspólnik może brać udział w obradach zgromadzenia, także  w części dotyczącej absolutorium, nie może jednak wykonywać prawa głosu. Oznacza to zupełne wyłączenie, powstrzymanie  się od głosowania, a nie jedynie głos wstrzymujący się. Głosy wstrzymujące się są również, zgodnie z art. 4 ksh, głosami oddanymi. Oznacza to, że wspólnik mający 15 % udziałów może samodzielnie podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu. Może również oczywiście podjąć uchwałę o nieudzielaniu mu absolutorium.

Warto przy tym dodać, iż wspólnik większościowy nie ma możliwości zaskarżenia uchwały, legitymację do tego ma bowiem wspólnik, który głosował przeciw uchwale, chyba że wspólnik ten zostanie bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Aleks

5.7.2016 20:44:40

Re: Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

"Oznacza to, że wspólnik mający 15 % udziałów może samodzielnie podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu": 1) czy to będzie uważane za głosowanie tajne? (więc wiadomy będzie wynik głosowania i kto glosował) 2) co robić jeśli wspólnik mający 85 % udziałów jest jednoczesne pełnomocnikiem drugiego wspólnika i ma uprawnienia do całkowitego administrowania go udziałami, nawet do ich sprzedaży?

Adam

22.5.2015 15:18:19

Re: Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

A co jeśli obaj wspólnicy posiadający łącznie 100% udziałów byli by w zarządzie? Teoretycznie żaden z nich nie mógłby głosować nad absolutorium.

Jorg

28.3.2011 14:19:47

Re: Absolutorium dla prezesa będącego wspólnikiem

Co zrobić jeśli prezes sam sobie udzielał absolutorium?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY