Apelacja od nakazu zapłaty

Pytanie:

Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie naliczyć odsetki według pozwu, czy mogę napisać wniosek o poprawkę do wyroku, czy od nowa będzie biegła procedura? Jak załatwić to najszybciej i najprościej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie istnieją dwie drogi odwołania się od takiego nakazu zapłaty. Pierwsza to wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie. O sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu. Sprostowanie następuje w sytuacji, gdy doszło do popełnienia w wyroku niedokładności, błędu pisarskiego albo rachunkowego lub innych oczywistych omyłek. Taka sytuacja zaszłaby, gdyby sąd zamiast odsetek w kwocie np. 125 zł zasądził 12,5 itd. Jeśli zaś doszło do obliczenia innych odsetek (jak tylko wynikających z błędu spowodowanego przesunięciem miejsca po przecinku czy dodaniem zera), to możliwe jest kwestionowanie odsetek tylko poprzez wniesienie apelacji przez powoda od nakazu zapłaty. Nie ma możliwości ustalenia odsetek jak w pozwie albowiem komornik jest związany treścią wyroku i wyegzekwuje należność zasądzoną. Komornik nie może interpretować wyroku nawet, gdyby omyłki były oczywiste.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: