e-prawnik.pl Porady prawne

Apelacja od nakazu zapłaty

Pytanie:

Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie naliczyć odsetki według pozwu, czy mogę napisać wniosek o poprawkę do wyroku, czy od nowa będzie biegła procedura? Jak załatwić to najszybciej i najprościej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Apelacja od nakazu zapłaty

13.7.2006

W zasadzie istnieją dwie drogi odwołania się od takiego nakazu zapłaty. Pierwsza to wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie. O sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu. Sprostowanie następuje w sytuacji, gdy doszło do popełnienia w wyroku niedokładności, błędu pisarskiego albo rachunkowego lub innych oczywistych omyłek. Taka sytuacja zaszłaby, gdyby sąd zamiast odsetek w kwocie np. 125 zł zasądził 12,5 itd. Jeśli zaś doszło do obliczenia innych odsetek (jak tylko wynikających z błędu spowodowanego przesunięciem miejsca po przecinku czy dodaniem zera), to możliwe jest kwestionowanie odsetek tylko poprzez wniesienie apelacji przez powoda od nakazu zapłaty. Nie ma możliwości ustalenia odsetek jak w pozwie albowiem komornik jest związany treścią wyroku i wyegzekwuje należność zasądzoną. Komornik nie może interpretować wyroku nawet, gdyby omyłki były oczywiste.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ