Badanie pracownika przy użyciu wykrywacza kłamstw

Pytanie:

Czy pracodawca ma prawo polecić swojemu pracownikowi przebadanie się na tzw. "wykrywaczu kłamstw"? Jeśli tak, proszę o podstawę prawną; jeżeli nie - podstawa prawna odmowy poddania się badaniu, na którą można się powołać przy odmowie. Jak skutecznie można bronić się w przyszłości przed represjami ze strony pracodawcy w przypadku odmowy poddania się badaniu na wariografie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jest to skomplikowane zagadnienie. Brak przepisów, które zabraniałyby pracodawcy, aby pracownik w sposób dobrowolny poddawał się tego typu badaniom na wykrywaczu kłamstw. Trudno również przymusić pracowników, aby poddawali się tego typu badaniom w trakcie łączącego ich z pracodawcą stosunku pracy. Należałoby przyjąć zasadę, iż dobrowolne badania są dozwolone w ramach swobody podejmowania takich decyzji przez pracownika w ramach przysługujących mu praw podmiotowych, natomiast brak takiej zgody pracownika nie powinien wiązać się dla niego z ujemnymi konsekwencjami. Na marginesie należy stwierdzić, iż tego typu badania są bardzo drogie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ANIA

13.7.2013 17:4:44

pytanie

Czy podczas rozprawy sądowej, może sąd zarządzić użycia wykrywacza kłamstw podczas przesłuchania świadka bądź oskarżonego? i czy wtedy to jest płatne ??


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY