e-prawnik.pl Porady prawne

Bezprawne postanowienie sądu a orzeczenie ETPC

Pytanie:

Jak dowiedziałem się, Trybunał w Strasburgu może zasądzić na rzecz skarżącego od jego państwa (rządu) odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy moralne lub zwrot kosztów poniesionych przez skarżącego. A co w przypadku, gdy bezprawnie (co do tego nikt obiektywny nie ma wątpliwości), sądy obu instancji, skandalicznymi postanowieniami i uzasadnieniami pozbawiły mnie możliwości złożenia apelacji, rozpatrując nieprzychylnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku. Czyli, jak sądzę, chodzi o prawo do skutecznego środka odwoławczego. Jest możliwe przez Trybunał w Strasburgu "nakazanie" polskim sądom przywrócenia terminu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście jest tak, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu posiada uprawnienia do zasądzenia słusznego zadośćuczynienia w razie stwierdzenia pogwałcenia prawa jednostki chronionego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i jej protokoły.

Prawo do skutecznego środka odwoławczego zostało zagwarantowane w art. 13 Konwencji. Przepis ten stanowi, iż: Każdy kogo prawa i wolności zawarte w Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego od właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe. Z tym przepisem powiązany jest również art. 6 Konwencji gwarantujący prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Ze wskazanych przepisów nie można jednak wywodzić uprawnienia do odwołania się od orzeczenia sądu polskiego do Trybunału. Trybunał nie jest kolejnym szczeblem w drabinie instancji. Przepisy Konwencji regulujące prawo do złożenia skargi indywidulanej do Trybunału wyraźnie zastrzegają, że rozpoznanie sprawy przez Trybunał następuje dopiero po wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych.

Trybunał nie może nakazać polskim sądom podjęcia określonych czynności czy wskazać sposób procedowania. Trybunał może co najwyżej stwierdzić, że określone działanie organów państwowych (w tym sądów) jest lub nie jest naruszeniem Konwencji. Warto jednak zaznaczyć, że Trybunał może nakazać stosowanie środka tymczasowego (np. w postaci wstrzymania egzekucji orzeczenia), jeżeli wymaga tego interes stron lub konieczność zapewnienia prawidłowości postępowania przed Trybunałem. Uprawnienie Trybunału wynika z § 39 Regulaminu Trybunału.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Alicja Olejnik

2.11.2013 17:1:34

Re: Bezprawne postanowienie sądu a orzeczenie ETPC

Od kwietnia 2013r jestem atakowana pzrez szajke przestepczą pzrez wahadła i lasery.Zgłaszałam przestepstwo.policjant ktory przyjał zgłaszenie po obejrzeniu mioch rak stwierdził że slady na moim ciele sa od laserów z telefonów.Szajka niszczy mój dom płynami które są kierowane w mój dom z armatek wodnych.Szajka wyzywa mnie przez podsłuchy gtoząc że mnie zabije . Zgłaszałam równiez do nadzoru policyjnego.Czy w Polsce organy scigania czekaja az szajka zabije kogos by przestepcy trafili do wiezienia?.Mieszkam w Lubaniu koło Wlocławka.

Anna, Bogdan Olej

14.5.2012 17:35:13

Re: Bezprawne postanowienie sądu a orzeczenie ETPC

Dzień dobry! Jestem od dłuższego czasu poddawany bezprawnemu oddziaływaniu na nerw błędny stymulacji falami mikrofalowymi z próbami trucia preparatem olzapin oraz generowaniu fałszywej dokumentacji psychiatrycznej w Bydgoszczy przez pracowników firmy lux-med przy pomocy agencji ABW, CBA oraz wojskowych służ zgodnie z materiałami dowodowymi w moim posiadaniu (Prokuratury, Policja, Agencje, Sądy skandalicznie traktują moje prośby o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji od połowy 2010r. informując o prowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych bez prawa dalszych informacji). bogaty materiał dowodowy w postaci preparatu farmaceutycznego wydany bezpłatnie w godzinacz późnowieczornych bez odnotowania Przez NFZ, Szpital Uniwersytecki CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Tworzenie dokumentacji medycznej bez mojego udziału ani prawa do wglądu, tajemnicze MMs-y o tym iż jestem jednym ze stu osób, zapisy cyfrowe świadczące o działaniu osób w złej wierze oraz wysokich częstotliwości radiowych-modulowanych ok. 40.000 hz pojawianie się okresowo prof CM UMK A.Araszkiewicza zaczynanie rozmów przez policjantów i prokuratorów od pytań o ilość hospitalizacji i leczenie psychiatryczne podawanie poprzez nerw błędny stymulacja płatów czołowych ciemieniowych potylicznych (potwierdzone EEG) a.araszkiewicz-M.Harat komunikatów jesteś naszym najlepszym agentem bierzesz udział w specjalnej resocjalizacji na człowieka bionicznego, zbieranie ankiet oraz innych materiałów, praktyczne z dnia na dzień wśród współracowników, mieszkańców rodziny dokonanie ograniczenia wolności oraz działalności mojej firmy zaangażowanie osób: Z. Orzałkiewicz, J.Kubica, A.Sukiennik, A.Stencel, D> SEPKO A. Siondalska. P.Kanas, świadczą o zaangażowaniu CBA, ABW oraz innych służb specjalnych w jakiś czynnościach niedozwolonych (kk, kpk). Z uwagi na brak możliwości wolnego i tajnego głosowania głosowania w wyborach powszechnych 2011r, oraz naruszanie permanentne praw konstytucyjnych mojej najbliższej rodziny oraz moich wniosłem skargę do Sądu Najwyższego, który wydał prawomocne orzeczenie o nie nadawaniu sprawie dalszego biegu chciałem zwrócić się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z uwago na ciągłą stymulację radiową mikrofalami (anteny-mata u "sąsiadów") oraz na zewnątrz obiektów dopiero teraz mogę zająć się tą sprawą (stabilizacja mikronapięć Centralnego Układu Nerwowego za pomocą preparatu Phenytoinum oraz układu antyfal radiowych). Niestety dowiedziałem się iż istnieje termin składania skarg do trybunału w terminie 6 miesięcy. Czy i na jakiej podstawie mogę przywrócić termin złożenia dokumentów i czy ktoś pomaga w ich przygotowaniu (orzeczenie z dnia 27.10.2011r.). SPRAWA PODOBNA DO LONDYŃSKIEJ-OLZAPIN ZA DARMO, ORAZ OSLO 2011! Nigdy nie byłem agentem UOP, oraz WSI oraz nie biorę udziału w zbrodniczym eksperymencie firmy Lux-med, Szkołw wyższej Psychologii Społecznej, ani moja najbliższa rodzina! W klatce w której mieszkam w kilku ostatnuch miesiącach prawdopodobnie przedwczesne 2 zgony-mikrofale? Nie leczyłem się nigdy na choroby psychiczne w tym na Schizofrenię paranoidalną i chorobę afektywną dwubiegunową (mikrofalowe skutki uboczne-cyfrowe zapisy!). tel kontaktowy:694806567 ul. Marcina Kasprzaka 8/7 85-317 Bydgoszcz Dziękuję za pomoc bo nikt nie chce jej udzielić-pozorowany spokój otoczenia oraz wielu proszonych instytucji (ponad 100!-nieliczne zdawkowe odpowiedzi...)

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY