Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Pytanie:

"Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie wpłat wraz z pismem zostało wysłane natychmiast do ZUS-u. W kwietniu 2007 roku spółka otrzymała pismo z ZUS z informacją, że jest niedopłata w wysokości kilku złotych. Te kilka złotych też zostało od razu zapłacone i wysłano listem poleconym potwierdzenie wraz z pismem do ZUS. We wrześniu 2007 roku zostało zajęte konto bankowe spółki przez Urząd Skarbowy, do którego to ZUS zwrócił się o wszczęcie egzekucji skarbowej. ZUS, po otrzymaniu należności, zapomniał cofnąć przekazaną wcześniej do US dyspozycję do rozpoczęcia egzekucji. Nadmieniam, że spółka nigdy nie otrzymała żadnych informacji ani z US ani z ZUS-u o w/w operacjach (zajęciach, egzekucjach), a cała sprawa wydała się w chwili, gdy okazało się, że nie można pobrać środków z rachunku. Ponieważ sytuacja wydała się dopiero w dniu wczorajszym, cała sytuacja będzie dopiero wyjaśniana. Blokada rachunku spowodowała jednak szereg niedogodności dla spółki, gdzie spółka nie może funkcjonować mając zajęte konto bankowe. Kto w w/w sytuacji zawinił i w jaki sposób spółka może dochodzić swoich praw? Czy są konkretne przepisy regulujące w/w "bałagan" panujący w urzędach oraz odpowiedzialność jaką dany urząd ponosi za takie działania? W jaki sposób obecnie spółka może uzyskać odblokowanie konta bankowego - ZUS powinien cofnąć nakaz egzekucji do US, a US do banku? "

Odpowiedź prawnika: Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Jak wynika z opisu sytuacji egzekucja dotyczy należności, która już została przez Państwa uiszczona w kwietniu br.  

Zgodnie z art. 15 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Z kolei art. 59 ustawy w § 1 pkt 1 i 7 daje dwie podstawy umorzenia egzekucji, które należałoby zbadać w opisanej sytuacji. Otóż postępowanie egzekucyjne umarza się:

  •  jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 
  • jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu; 

Jeśli informacja, o której Państwo piszą zawierała elementy, o jakich mowa w art. 15 § 1 (wskazane wyżej), to  pod tym względem działanie organu było prawidłowe. Jednakże i w takim przypadku jest naszym zdaniem podstawa do umorzenia, gdyż obowiązek został wykonany przez wszczęciem postępowania.

Zgodnie z art. 59 § 3-5 organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzędu. Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym (np. ZUS). 

Żądanie (wniosek) umorzenia egzekucji należy skierować do organu egzekucyjnego czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Art. 168 b ustawy wprost wskazuje, iż zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu egzekucyjnego lub wierzyciela, a jeżeli wierzycielem jest obce państwo - od organu wykonującego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Odszkodowania należy w tym przypadku żądać przede wszystkim od wierzyciela (ZUS).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika