Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

Pytanie:

Uzyskałem prawomocny nakaz zapłaty i skierowałem do komornika wniosek egzekucyjny. Komornik wezwał mnie do dostarczenia tytułu wykonawczego z poprawnym nazwiskiem dłużnika. To moja wina bo już w pozwie wpisałem nazwisko pozwanego z błędem. Oczywiście załączone do pozwy faktury jak i wypis z EDG zawierają poprawne nazwisko dłużnika. Co mam teraz zrobić, aby sąd wydał mi tytuł wykonawczy z poprawnym nazwiskiem? Pomimo błędu w nazwisku wezwanie do zapłaty dłużnik podął tak samo zresztą odpis nakazu z sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawomocny nakaz zapłaty w myśl art. 777 ust.1 kodeksu postępowania cywilnego jest tytułem egzekucyjnym. Nakaz zapłaty, podobnie jak wyrok jest merytorycznym rozstrzygnięciem zapadającym w procesie. Art. 353² kpc stanowi, że do nakazów zapłaty w zakresie niewyłączonym kodeksowo stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach. Stąd do powyższego przypadku zastosowanie znajdą przepisy dotyczące sprostowań wyroków. Przyjmuje się w doktrynie, że sprostowanie wyroku dotyczy omyłek i błędów po stronie sądu, natomiast niedopuszczalne na podstawie art. 350 kpc jest sprostowanie omyłki strony (wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1977 r., sygn. IV PRN 4/77). Jednak jeśli z zebranego w sprawie materiału procesowego wynika, że wymienienie stron w pozwie zawiera omyłkę, to sąd wydając wyrok nie może powtórzyć tego błędu, ale ma obowiązek wyjaśni wątpliwości lub wymienić strony z rzeczywistym stanem rzeczy (orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 października 1961 r., sygn. IV CZ 90/61).

Sąd, który idąc za brzmieniem oznaczenia stron podanym w pozwie, wymieni w sentencji wyroku strony sprzecznie z materiałem zebranym w sprawie i niezgodnie z rzeczywistym stanem sprawy - dopuszcza się niedokładności lub omyłki podlegającej sprostowaniu na podstawie art. 350 kpc. W powyższej sytuacji doszło do zaniedbania ze strony sądu, który pomyłkę mógł zauważyć, ale nie uczynił tego i podążał za wadliwym określeniem strony podanym w pozwie. Pozostaje zatem złożyć wniosek o sprostowanie nakazu zapłaty wraz ze wskazaniem zmiany jakiej domagać się będzie wnioskodawca. Jeśli jednak sąd nie przychyliłby się do wniosku o sprostowanie, to wyjściem z sytuacji będzie ponowne wytoczenie procesu z właściwym podaniem danych osobowych stron.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY