Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

Pytanie:

"Na rachunku bankowym została dokonana blokada środków w określonej kwocie tytułem zabezpieczenia umowy. W wyniku wszczętej egzekucji komornik dokonał zajęcia tego rachunku. Bank przesłał środki zgromadzone na rachunku (w tym objęte blokadą) komornikowi twierdząc, iż te środki z blokady także podlegają zajęciu komorniczemu czy innemu w trakcie egzekucji. Czy środki zgromadzone na rachunku w tym środki objęte blokadą podlegają zajęciu w trakcie egzekucji? Jeżeli tak to jaki cel i sens ma blokada tych środków na rachunku? Gdzie zawarte uregulowania dotyczące blokady środków na rachunkach bankowych celem zabezpieczenia np. umów? Czy bank wypłacając komornikowi mi. in. środki objęte blokadą postąpił prawidłowo?"

Odpowiedź prawnika: Blokada środków pieniężnych a egzekucja z rachunku

Z zadanego pytania wnioskujemy, iż została zawarta umowa blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym jest umowa nienazwaną. Przepisem zezwalającym na dokonywanie blokady jest przepis art. 50 prawa bankowego, zgodnie z którym posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, natomiast może on w umowie z bankiem zawrzeć postanowienia ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. Tak więc to umowa blokady środków pieniężnych będzie określać wzajemne prawa i obowiązki.

Z reguły umowa ta polega na tym, że posiadacz rachunku bankowego samoogranicza się w dysponowaniu tym rachunkiem, w ten sposób, że nie może swobodnie dysponować środkami objętymi blokadą. Natomiast osoba trzecia otrzymuje pełnomocnictwo do podjęcia lub dokonania przelewu tych środków. Nie oznacza to jednak, że posiadacz rachunku bankowego przestaje być właścicielem tych środków. W przypadku egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego, egzekucja ta może być skierowana również i do środków objętych blokadą, gdyż są one środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym posiadacza, a jednocześnie kpc nie przewiduje, że są one wyłączone spod zakazu wypłaty. Zatem, blokada środków pieniężnych zabezpiecza w pewien sposób interes wierzyciela, dopóki w stosunku do rachunku bankowego nie jest prowadzona egzekucja przez innego wierzyciela.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • generalhans 2012-10-05 21:41:57

    a i jak płace za coś to to powinno mieć jakiś poziom a przynajmniej powinno podawać podstawę prawną zgodnie z prawdą, nacieliście mnie i więcej z waszych "usług" nie skorzystam- zatrudniacie gimnazjalistów?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika