Brak dziennika budowy

Pytanie:

Wiele lat temu rozpoczęłam remont domu jednorodzinnego, który został niedawno ukończony. Remont był prowadzony na podstawie pozwolenia na budowę. Obecnie złożyłam w Nadzorze Budowlanym wymagane dokumenty. Z powodów losowych dziennik budowy został zagubiony. W miejsce tegoż dostarczyłam ekspertyzę techniczną dotyczącą remontowanego budynku sporządzoną przez uprawnionego architekta - konstruktora. NB żąda ode mnie dziennika budowy po raz trzeci, a ja po raz trzeci ustnie i pisemnie informuję, że dziennika nie ma, a zamiast jest ekspertyza. Co zrobić aby sprawa przestała tkwić w miejscu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety ustawodawca nie uregulował w prawie budowlanym podobnej sytuacji., gdy następuje zniszczenie czy zagubienie dziennika budowy.

Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć między innymi oryginał dziennika budowy.

Z opisu sytuacji wynika, że będzie mogła Pani przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (jest to bowiem budynek jednorodzinny).

Wydawałoby się więc, że skoro organ nic nie zrobił, tj. nie zgłosił sprzeciwu, to można przystąpić do użytkowania obiektu. Jednakże sformułowanie art. 54 ustawy - Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji - naszym zdaniem oznacza, że warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektu jest złożenie zawiadomienia zgodnie z art. 57, a więc z wszystkimi załącznikami. Co, idąc dalej tym tokiem rozumowania, oznaczałoby, iż nawet jeśli organ w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu, nie można przystąpić do użytkowania, jeśli zawiadomienie nie spełnia wszystkich wymogów.

Takie rozumowanie należałoby przyjąć również z ostrożności, by nie narazić się na zarzut przystąpienia do użytkowania niezgodnie z przepisami.

Oczywiście powoduje to jednocześnie sytuację patową, gdy organ nie podejmuje żadnych działań. Naszym zdaniem powinno być wszczęte postępowanie administracyjne, wyjaśniające, w ramach którego zostałaby niejako „odtworzona" treść dziennika budowy. Oczywiście dowodem w tym postępowaniu może być także ekspertyza techniczna. Jej przedstawienie nie gwarantuje jeszcze jednak pozytywnego załatwienia sprawy. Innymi dowodami mogą być choćby zeznania świadków.

Jeśli organ mimo wyjaśnień zgłosi sprzeciw należy się od niego odwołać do WINB, a później w razie potrzeby - do sądu administracyjnego.

Choć nie jest to przedmiotem pytania, należy jednak zwrócić uwagę na pewną okoliczność, która być może w ogóle rozwiąże problem braku dziennika budowy. Otóż zgodnie z art. 54 zawiadomienie o zakończeniu prac odnosi się do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę. Można więc twierdzić, iż w przypadku remontu obiektu budowlanego nie jest potrzebne zawiadomienie. Innymi słowy przepis ten nie odnosi się do wszelkich robót budowlanych, lecz do jednego ich rodzaju, tj. budowy (tak Autor: Wiśniewski Adam, Łaczmańska Monika, Godlewski Rafał, Nosek Wojciech, Sypniewski Dominik, Woźniak Agnieszka, Woźniak Cezary, Kisilowska Helena w Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie I).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: