e-prawnik.pl Porady prawne

Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

Pytanie:

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia za szkodę wynikłą ze stłuczki, ponieważ sprawca nie miał obowiązkowej polisy OC.Jak wygląda procedura zgłoszenia się po wypłatę do UFG?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

17.6.2013

Zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Stanowi ona, iż:

Art. 98. 1. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3) na osobie, w mieniu, w mieniu i na osobie, gdy:

a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Zgodnie z art. 108 ustawy poszkodowany winien zgłosić roszczenie do Funduszu za pośrednictwem zakładu ubezpieczeniowego. Nie jest przy tym istotne, czy skorzysta z tego, w którym jest ubezpieczony. Możliwe jest wybranie innego ubezpieczyciela, który zajmuje się działalnością w zakresie ubezpieczeń OC. Nie może on przy tym odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

W wyniku zgłoszenia następuje wszczęcie procedury przez danego ubezpieczyciela, podczas której następuje ustalenie zasadności i wysokości roszczeń poszkodowanego. To zakład prowadzi postępowanie likwidacyjne. Po jego zakończeniu przesyła całą dokumentację do Funduszu. O tym przesłaniu jest informowany poszkodowany zgłaszający szkodę. W Wydziale Likwidacji Szkód UFG następuje sprawdzenie dokumentów i wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania. Od decyzji tej można się odwołać, można również skierować sprawę do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ