Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Pytanie:

"Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, a nie zadeklarował dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, urząd skarbowy nadał mu numer podatkowy poprzedzony kodem PL. Przedsiębiorca dokonał jednak wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów, dla której zastosował stawkę VAT w wysokości 0%. Wszystkie warunki dla zastosowania stawki 0% zostały spełnione - problemem może być tylko opisana powyżej sytuacja ze zgłoszeniem VAT-R/UE. Czy takiemu podatnikowi przysługuje stawka 0% z tytułu dokonania takiej dostawy. Czy w przypadku gdyby nie przysługiwałoby mu zastosowanie stawki 0%, możliwe jest przywrócenie terminu złożenia aktualizacji VAT-R/UE, tak aby w konsekwencji nie było wątpliwości co do możliwości zastosowania przez niego stawki 0% dla zaistniałej już WDT."

Odpowiedź prawnika: Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Podobna sytuacja, jak przedstawiona w treści pytania znalazła rozwiązanie na gruncie postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu wydanej dnia 21 września 2005 r. o sygnaturze PP III/44004/443/62/IK/05. Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy ma prawo do zastosowania stawki 0% przy WDT w sytuacji, gdy złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT UE, zaznaczając, że ma zamiar wykonywać jedynie usługi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Stan faktyczny był następujący: spółka dokonała rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w dniu 16.04.2004 r. zaznaczając w druku VAT-R/UE w cześci B, że zamierza dokonywać nabyć wenątrzwspólnotowych. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT-UE spółka uzyskała z dnia 19.04.2004r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, postanowił co następuje: „Art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.zm.) stanowi, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7. Zgodnie z art. 97 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnowowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Na podstawie art. 97 ust. 10 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Art. 97 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi natomiast, że w przypadku podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, nie zgłosił, iż zamierza rozpocząć dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, podatnik ten jest zobowiązany do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego, przed dniem dokonania pierwszej dostawy.

Na podstawie art. 41 ust. 3 cyt. ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie stawka podatku wynosi 0% z zastrzeżeniem art. 42 oraz przy spełnieniu pozostałych warunków określonych zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i jej przepisach wykonawczych. W przypadku gdy podatnik był zarejestrowany dla celów wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów lub dla nabycia usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 cytowanej ustawy o VAT, i dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru dokonania takich transakcji, wówczas powinien złożyć aktualizację zgłoszenia na formularzu VAT-R/UE. W sytuacji, gdy podatnik dokona powyższej aktualizacji w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, należy uznać, iż są spełnione warunki z art. 13 ust. 6 ww. ustawy, gdyż w momencie dostawy podatnik był zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych i tylko nie zaznaczył odpowiedniej pozycji w formularzu VAT-R/UE. Powyższe stanowisko zostało zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów nr PP4-810-592-a/05/TZ/1350 z dnia 21.08.2005r.”

Należy więc uznać, na podstawie powyżej przedstawionych przesłanek, że przedsiębiorca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT UE miał prawo do zastosowania stawki 0% przy wykonywaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Obowiązkiem podatnika jest jednak złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE, gdzie w części B w pozycji 4: „Rejestracja podatników VAT UE” należy zaznaczyć kwadrat pierwszy o treści: podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika