e-prawnik.pl Porady prawne

Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

Pytanie:

Na hipotece nieruchomości, którą zamierzam nabyć na licytacji komorniczej, wpisanych jest kilkunastu wierzycieli. Rozumiem, że dłużnik oraz wszyscy wierzyciele są stronami postępowania. Czy sędzia może odmówić przybicia, jeżeli choć jeden z wierzycieli nie otrzyma zawiadomienia o licytacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

28.11.2007

Komornik o licytacji zawiadamia przez obwieszczenie (art. 953 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Obwieszczenie takie doręcza się uczestnikom postępowania (art. 954 § 1 pkt 1 kpc), czyli także wierzycielom.

Jeżeli wierzyciel nie otrzyma zawiadomienia o licytacji, zastosowanie znajdzie art. 991 § 2, stosownie do którego sąd odmówi również przybicia, jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

Oceny w tym zakresie należy dokonać pod kątem możliwości zaspokojenia się tego wierzyciela, który nie został zawiadomiony, z sumy uzyskanej z egzekucji. Jeśli zaspokojenie będzie możliwe, to niezawiadomienie nie będzie też uzasadniać odmowy udzielenia przybicia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

kamiś

21.3.2016 17:49:27

Re: Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

Witam dziś został przeprowadzona licytacja nieruchomości, był jeden licytujący i sędzia nie przybił młotkiem licytacji i nie powiedział sprzedane, jedyne co się dowiedzieliśmy że mrzemy składać zażalenie. Czy mogę złożyć zażalenie o braku przybicia i jak takie zażalenie mam napisać? poproszę o jakiś wzór


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ