Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

Pytanie:

"Na hipotece nieruchomości, którą zamierzam nabyć na licytacji komorniczej, wpisanych jest kilkunastu wierzycieli. Rozumiem, że dłużnik oraz wszyscy wierzyciele są stronami postępowania. Czy sędzia może odmówić przybicia, jeżeli choć jeden z wierzycieli nie otrzyma zawiadomienia o licytacji?"

Odpowiedź prawnika: Brak zawiadomienia o licytacji a odmowa przybicia

Komornik o licytacji zawiadamia przez obwieszczenie (art. 953 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Obwieszczenie takie doręcza się uczestnikom postępowania (art. 954 § 1 pkt 1 kpc), czyli także wierzycielom.

Jeżeli wierzyciel nie otrzyma zawiadomienia o licytacji, zastosowanie znajdzie art. 991 § 2, stosownie do którego sąd odmówi również przybicia, jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie nastąpiło naruszenie jego praw albo że będąc na licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie.

Oceny w tym zakresie należy dokonać pod kątem możliwości zaspokojenia się tego wierzyciela, który nie został zawiadomiony, z sumy uzyskanej z egzekucji. Jeśli zaspokojenie będzie możliwe, to niezawiadomienie nie będzie też uzasadniać odmowy udzielenia przybicia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kamiś 2018-03-21 17:49:27

    Witam dziś został przeprowadzona licytacja nieruchomości, był jeden licytujący i sędzia nie przybił młotkiem licytacji i nie powiedział sprzedane, jedyne co się dowiedzieliśmy że mrzemy składać zażalenie. Czy mogę złożyć zażalenie o braku przybicia i jak takie zażalenie mam napisać? poproszę o jakiś wzór


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika