Budowa a koszty i odliczenie VAT

Pytanie:

Prowadzę sklep, teraz zakupiłem działkę i zamierzam na niej wybudować nowy obiekt służący pod następny sklep. Czy zakupione materiały budowlane mogę zaliczać do kosztów i odliczać sobie z tego tytułu podatek VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Generalna zasada dotycząca prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z regulacji zawartej w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy, podatnikowi VAT prowadzącemu budowę sklepu mającemu służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT, będzie przysługiwało prawo odliczania VAT od zakupionych materiałów budowlanych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych (por. postanowienie Urzędu Skarbowego w Radomsku  z dnia 3 marca 2006 r., sygn. US III/443-63/05).

Natomiast dla celów podatku dochodowego wydatki na materiały budowlane służące budowie sklepu nie będą bezpośrednio kosztem uzyskania przychodów, a będą wliczane do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: