Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

Pytanie:

Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację pożytku publicznego? Czy wtedy 1% podatku od podatników może być przekazane kościołowi (konkretnej parafii) na budowę kościoła?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej ustawa) działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Katalog tych zadań został enumeratywnie wyliczony w art. 4 ust. 1 ustawy. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (parafie), ale tylko w zakresie spraw określonych w art. 4 ustawy. Tym samym parafia nie może prowadzić działalności pożytku publicznego polegającej na budowie kościoła. Budowa kościoła nie stanowi bowiem działalności społecznie użytecznej w rozumieniu ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Szansa na 1% dla spóźnionych NGO

  Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na 1% podatku organizacjom pożytku publicznego, które spóźnią (...)

 • Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny (...)

 • Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji przewiduje nowelizacja przepisów. Wprowadzone rozwiązanie powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu (...)

 • Pora na dialog z młodym pokoleniem...

  Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania (...)

NA SKÓTY