e-prawnik.pl Porady prawne

Certyfikat na składanie komputerów

Pytanie:

Jakiś czas temu słyszałem, iż od firm składających komputery PC będzie wymagane posiadanie stosownego certyfikatu (jakaś norma UE czy coś w tym rodzaju) na dany zestaw. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy chcąc sprzedać zestaw komputerowy klientowi muszę obecnie posiadać jakiś certyfikat czy też nie jest to wymagane ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Certyfikat na składanie komputerów

13.10.2005

 Wymóg taki wynika z ustawy o systemie oceny zgodności i wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003.49.414). Przepisy te obowiązują od 15.06.2004 r.

Procedura jest w tym przypadku trójetapowa.

Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być poddawany:

1) badaniom przez: 

  • a) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, 
  • b) notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy; 
2) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami - przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą; 
 
3) certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 

Tak więc sama deklaracja zgodności wystawiana jest przez składającego komputer na jego własną odpowiedzialność, jeśli składak spełni wymogi określone w rozporządzeniu.  Brak tu wymogu przeprowadzania badań laboratoryjnych.  

Następnie notyfikowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny zgodności (tzn. sprawdza poprawność deklaracji) co stanowi podstawę do wydania producentowi certyfikatu CE. Postępownie przed tą jednostką jest płatne, wiąże się bowiem z obowiązkiem przeprowadzenia koniecznych badań.

Każdy komputer wprowadzony do obrotu musi przejść powyższą procedurę a więc zostać zaopatrzony w odpowiedni certyfikat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Certyfikat na składanie komputerów

bubu

11.12.2014 19:38:30

Re: Certyfikat na składanie komputerów

a jak ta sprawa ma się teraz ?

Re: Certyfikat na składanie komputerów

yoshy

22.1.2011 21:26:42

Re: Certyfikat na składanie komputerów

Jak się ma sprawa na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę nowelizację? "Dnia 7 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 249 z 2006r. poz. 1834."

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ