Charakter prawny deklaracji wekslowej

Pytanie:

Jest weksel in blanco, jest deklaracja wekslowa. Wierzyciel uruchamia realizację weksla, dłużnik twierdzi, że jest to niezgodne z deklaracją wekslową. Czy najpierw następuje realizacja weksla, a dopiero potem dłużnik może dochodzić swoich praw w sądzie, czy też w razie niezgodności stanowisk najpierw badana jest deklaracja wekslowa sądownie, a dopiero potem następuje realizacja zobowiązania wekslowego lub też zanichanie tej realizacji w razie stwierdzenia przez sąd niezaistnienia warunków umożliwiających realizację weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Realizacja praw z weksla następuje po przedstawieniu go zobowiązanemu do zapłaty. Jeżeli zobowiązany (dłużnik wekslowy) nie płaci swej należności, wierzyciel wekslowy może wystąpić na drogę sądową. Wówczas dłużnik wekslowy może podnieść zarzut niezgodności wypełnienia weksla z deklaracją wekslową i zarzut ten - zgłoszony przez dłużnika wekslowego będzie przedmiotem badania sądu. Tak więc w pierwszej kolejności w trakcie realizacji praw z weksla na drodze sądowej nastąpi badanie, czy weksel został wypełniony zgodnie z deklaracją - na odpowiedni zarzut dłużnika wekslowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 19.5.2012

  CIT - Podatek dochodowy od osób prawnych

  Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązania są bez wezwania składać deklarację o wysokości dochodu (lub straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek (...)