Charakter prawny deklaracji wekslowej

Pytanie:

Jest weksel in blanco, jest deklaracja wekslowa. Wierzyciel uruchamia realizację weksla, dłużnik twierdzi, że jest to niezgodne z deklaracją wekslową. Czy najpierw następuje realizacja weksla, a dopiero potem dłużnik może dochodzić swoich praw w sądzie, czy też w razie niezgodności stanowisk najpierw badana jest deklaracja wekslowa sądownie, a dopiero potem następuje realizacja zobowiązania wekslowego lub też zanichanie tej realizacji w razie stwierdzenia przez sąd niezaistnienia warunków umożliwiających realizację weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Realizacja praw z weksla następuje po przedstawieniu go zobowiązanemu do zapłaty. Jeżeli zobowiązany (dłużnik wekslowy) nie płaci swej należności, wierzyciel wekslowy może wystąpić na drogę sądową. Wówczas dłużnik wekslowy może podnieść zarzut niezgodności wypełnienia weksla z deklaracją wekslową i zarzut ten - zgłoszony przez dłużnika wekslowego będzie przedmiotem badania sądu. Tak więc w pierwszej kolejności w trakcie realizacji praw z weksla na drodze sądowej nastąpi badanie, czy weksel został wypełniony zgodnie z deklaracją - na odpowiedni zarzut dłużnika wekslowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • Koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

  Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy nie będą składali deklaracji VAT. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy przestaną składać deklaracje VAT od 1 lipca 2020 r., czyli zamiast (...)

 • Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • Sąd Najwyższy o niedopuszczalności kary umownej

  Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

NA SKÓTY