Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

Pytanie:

W toku postępowania cywilnego o zapłatę za dostarczony towar pozwany zaprzecza, jakoby otrzymał paczkę z towarem, mimo przedłożenia przeze mnie pocztowej zwrotki z jego podpisem z imienia i nazwiska.Na kim spoczywa ciężar dowodu, tj. czy ja muszę wykazać, ze podpis jest autentyczny, czy pozwany musi wykazać, ze to nie jego podpis widnieje na zwrotce.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W prawie cywilnym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 kodeksu cywilnego). Ponadto strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 235 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli w postępowaniu przed sądem dana osoba chce osiągnąć jakiś skutek (tu: zapłatę za towar), to na niej spoczywa ciężar udowodnienia, że towar został dostarczony. Dlatego też w tym przypadku to powód musiał wykazać, że odebranie przesyłki zostało potwierdzone zwrotką. Skoro jednak pozwany odmawia spełnienia żądania, to z ustalenia sfałszowania podpisu to on wywodzi skutki prawne. Musi udowodnić fakty wskazujące na to, że uprawnienie żądającemu nie przysługuje, tj. że nie otrzymał towaru, a zwrotka została sfałszowana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • „Dowód z akt” w postępowaniu cywilnym

  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez sędziego wyznaczonego lub przez sąd wezwany albo gdy ma być przeprowadzony dowód (...)

 • Jak sąd ocenia dowody w postępowaniu cywilnym?

  Bez względu na to, z jakim postępowaniem cywilnym masz do czynienia, zastanawiasz się, co może być dowodem w Twojej sprawie. Zasady dotyczące powoływania dowodów dotyczą każdego rodzaju (...)

 • Jak to jest z odszkodowaniem, czyli kto co musi udowodnić przed sądem?

  W postępowaniu o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będziemy mieli do czynienia z powodem-wierzycielem oraz pozwanym-dłużnikiem i każdy z nich musi udowodnić (...)

 • Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

  Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możliwość użycia w postępowaniu cywilnym dowodu z nagrania zależy od wielu elementów kształtujących stan faktyczny w (...)

NA SKÓTY