Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego o pozbawienie praw rodzicielskich, kto występuje o takie cofnięcie? Jakie potrzebne są dokumenty? Czy pomimo pozbawienia praw rodzicielskich, konkubina ma obowiązek poinformować mnie o zmianie zameldowania, wyrobienia paszportu i innych czynnościach prawnych dotyczących małoletniego dziecka, którego jestem ojcem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest równoznaczne z pozbawieniem rodzica możliwości decydowania o sprawach dziecka. Jeżeli więc przekazywanie informacji na temat dziecka przez jego matkę jego ojcu pozbawionemu władzy rodzicielskiej miałoby służyć uzyskaniu jego akceptacji, to należy stwierdzić, że matka nie ma takiego obowiązku. Jeżeli jednak ojciec dzicka została pozbawiony władzy rodzicielskiej względem dziecka, ale sąd nie zakazał mu osobistej styczności z dzieckiem, to matka dziecka, aby tej osobistej styczności dziecka z ojcem nie utrudniać, powinna o zmianie adresu zamieszkania swojego i dziecka ojca poinformować. W doktrynie prawa rodzinnego przyjmuje się, iż elementy składające się na treść władzy rodzicielskiej są zmienne i tym samym wpływają na zmianę istniejącego ukształtowania tej władzy. Dlatego, by orzeczenia sądu dotyczące władzy rodzicielskiej odpowiadały dobru dziecka w zmienionych warunkach, w jakich ono wychowuje się, ustawodawca przewidział możliwość zmiany tych orzeczeń. Tak więc sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. Z całą pewnością może Pan więc wnosić do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej (nie będzie to jednak cofnięcie wyroku sądu, ale wydanie ponowne orzeczenia w tej sprawie przywracającego władzę). Są musi być jednak przeknany, iż w okolicznościach sprawy zaszły zmiany (np. Pan wykazuje zainteresowanie dzieckiem), a ponadto przemawia za tym dobro dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Camilla

4.5.2020 12:13:47

Re: Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Czy mimo że już dostałam pismo z terminem sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu mogę wycofać mój wniosek?? Czy poniosę mimo wycofania koszt sprawy??

anna

17.9.2011 17:37:51

Re: Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

mam pytanie czy jest możliwosc cofniecia pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej

martyna

7.2.2011 20:11:2

Re: Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

moj były maz mial raniczone prawa rodzicielskie, nie placi alimentów nie interesuje sie dzieckim a na dodatek niewyraził zgody na zabieg syna a sedzina dala mu pełne prawa rodzicielskie. chce odwołac sie od wyrooku ale nie wiem jak napisac takie odwolanie

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)

 • Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

  Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia (...)

 • Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli (...)

 • Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

  Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.

 • Kiedy władza rodzicielska ustaje?

  Przyczyny ustania władzy rodzicielskiej podzielić można na 3 grupy: ustanie z przyczyny naturalnej, ustanie z mocy prawa oraz ustanie na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z artykułem 92 kodeksu rodzinnego (...)

NA SKÓTY