Częściowa płatność a termin przedawnienia

Pytanie:

Upłynęło 2 lata od daty wystawienia faktury sprzedaży. Czy jeśli 1 rok temu była dokonana częściowa płatność dotycząca tej faktury to przerwał się bieg terminu przedawnienia i ponownie będzie się liczył termin od daty dokonanej płatności? Co przerywa okres przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 123 kodeksu cyilnego, bieg przedawnienia roszczeń majątkowych przerywa się poprzez: - każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, - przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Częściowa zapłata przez dłużnika przerywa bieg terminu przedawnienia, gdyż jest traktowana za uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu terminu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY