Czy mogę rządać żeby spotkania ojca z dzieckiem odbywał się tylko u mnie w domu?

Pytanie:

"Własnie jestem w trakcie przygotowywania pozwu rozwodu. Od jakiegoś czasu nie mieszkamy razem z moim mężem. Razem mamy dwu letnią córkę. Rzecz jasna chcę pozwolić ojcu mojego dziecka na wizyty z nim, jednak pod jednym warunkiem że, spotkania mają się odbywać w moim domu, przy mnie. Mój mąż jest osobą nieodpowiedzialną. Obawiam się że nie zajmowałby się należycie naszą córką. Czy mam do tego prawo? Czy moge rzadac zeby spotkania ojca z dzieckiem odbywal sie tylko u mnie w domu?"

Odpowiedź prawnika: Czy mogę rządać żeby spotkania ojca z dzieckiem odbywał się tylko u mnie w domu?

Sporządzona dla Pani opinia została oparta przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. nr 788- j.t.).

Celem niniejszej opinii jest analiza przedstawionych okoliczności faktycznych, w tym w szczególności wskazanie czy aktualnie może Pani nakazać mężowi, by widzenia z dzieckiem odbywały się w Pani miejscu zamieszkania. Podamy, czy istnieją argumenty przemawiające na Pani korzyść i jak tę kwestię rozwiązać w świetle zbliżającego się procesu rozwodowego.

Zgodnie z art. 97 k.r.o. - § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; W braku porozumienia pomiędzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Art. 107 k.r.o. - § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. § 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodnie z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Aktualnie żyjecie Państwo w rozłączeniu i zamierzacie się rozwieść z zapytania nie wynika jednak aby do chwili obecnej kwestia władzy rodzicielskiej była w jakikolwiek regulowana sądownie. Zgodnie natomiast z art. 93 § 1 k.r.o. władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i jest ona taka sama. Sam fakt, że mąż się wyprowadził nie ograniczył, czy tym bardziej nie pozbawił jego praw rodzicielskich. W świetle prawa ma on w stosunku do dziecka takie same prawa jak i Pani. Może dziecko zabierać poza Pani miejsce zamieszkania (także bez Pani zgody) i nie musi informować gdzie będzie przebywał. Jeżeli wprowadzi Panią w błąd co do tych okoliczności to faktycznie nie wiąże się to dla niego z żadnymi konsekwencjami. Aby ograniczyć te możliwości męża powinna Pani wystąpić o powierzenie Pani wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i uregulowanie kontaktów ojca z zastrzeżeniem by te kontakty odbywały się w Pani miejscu zamieszkania. Wnosząc wniosek powinna Pani przedstawić okoliczności i wykazać dlaczego zabieranie dziecka poza miejsce Pani zamieszkania jest sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka. Może Pani wskazać, że nie zajmował się córką i nie potrafi się nią zająć, jest osobą nieodpowiedzialną, nie poświęca córce odpowiedniej uwagi.

Taki wniosek może być złożony jeszcze przed wszczęciem sprawy o rozwód lub zawarty w pozwie o rozwód. Rozstrzygając o rozwodzie małżeństwa, z którego pochodzą małoletnie dzieci, sąd „rozwodowy” pełni rolę sądu opiekuńczego i orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika