Prawo rodzinne: Opieka - Porady prawne

Zmiana opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Co należy zrobić, aby zmienić prawnego opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej? Czy w przypadku częściowego ubezwłasnowolnienia istnieje konieczność wspólnego zamieszkiwania opiekuna z (...)

Sprzedaż nieruchomości osoby ubezwłasnowolnionej

Moja 85-letnia matka z postępującą starczą demencją, wymaga stałej całodobowej opieki i aktualnie jest pod opieką jednego z dorosłych dzieci. Matka nie wie gdzie się znajduję, nie rozpoznaje (...)

Nadzór sądu nad wykonywaniem opieki

Na czym polega nadzór sądu opiekuńczego nad opiekunami i kuratorami?

Zmiana opiekuna prawnego

W ubiegłym roku w lipcu sąd orzekł, iż nie zmieni opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Postępowanie o zmianę opiekuna prawnego sąd wszczął z urzędu. Czy jeśli moim zdaniem zaistniały (...)

Konkubinat a władza rodzicielska nad dzieckiem

Matka siedmioletniego dziecka żyje w konkubinacie z mężczyzną, który jest aktualnie w więzieniu. Mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Kobieta nie chce być dalej w tym związku. Komu (...)

Czy mogę rządać żeby spotkania ojca z dzieckiem odbywał się tylko u mnie w domu?

Własnie jestem w trakcie przygotowywania pozwu rozwodu. Od jakiegoś czasu nie mieszkamy razem z moim mężem. Razem mamy dwu letnią córkę. Rzecz jasna chcę pozwolić ojcu mojego dziecka na wizyty (...)

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej

Bardzo proszę Państwa o pomoc. Potrzebuję wzoru wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego. Mój tato jest po ciężkiej chorobie, prawie w ogóle nie ma z nim kontaktu. Chciałbym zostać jego opiekunem (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Jak powinna być wykonywana opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie?

Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

Kto zatwierdza przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycznego, mimo że ona nie wyraża na to zgody?

Dokonywanie czynności w imieniu ubezwłasnowolnionego całkowicie

Czy opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może dokonywać w jej imieniu wszelkich czynności?

Ubezwłasnowolnienie całkowite - ustanowienie opiekuna

Czy dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczne jest ustanowienie opiekuna?

Dokumenty wymagane do orzeczenia ubezwłasnowolnienia

Jakie dokumenty należy przedstawić w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie całkowite?

Kuratela opieki nad osobą upośledzoną umysłowo

O ile się orientuję, w przypadku tzw. rodzin patologicznych lub osób młodocianych będących w kolizji z prawem jest ustanowiony kurator, w celu nadzoru właściwej opieki rodziny nad małoletnim. (...)

Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Jakie obowiązki, na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nakładają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody byłego współmałżonka

Witam. Wzięłam rozwód z mężem. Przyznano mi opiekę nad naszym dzieckiem. Czy mogę wyjechać z nim na stałe za granicę, jeśli mąż nie wyraża na to zgody?

Reprezentacja osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna

Czy opiekun może reprezentować osobę ubezwłasnowolnioną podczas sprzedaży nieruchomości należącej do niej, gdy drugą stroną umowy jest żona tego opiekuna?

Wspólna opieka nad starszym rodzicem

Moja mama jest osobą po 80 roku życia i choruje na Alzheimera. Od 6 lat opiekuję się nią sama, a mam jeszcze dwoje rodzeństwa. Ja nie oczekuję za bardzo pomocy finansowej, ale chciałabym, aby oni (...)

Warunki ustanowienia opieki i kurateli

Kiedy ustanawia się opiekę, a kiedy kuratelę?

Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

Proszę o pomoc w sprawie wyjazdu dzieci za granice kraju. Ja pracuję poza Polską i chcę zabrać do siebie dzieci na stałe. Jestem po rozwodzie, ale nie mam kontaktu z ojcem dzieci i nie wiem gdzie (...)

Mąż matki jako opiekun prawny dziecka

Mam rozwód - i chcę sie ożenić powtórnie. Moja partnerka ma niepełnoletnią córkę - chcemy wziąć ślub. Czy po zawarciu ślubu zostanę opiekunem prawnym córki mojej przyszłej żony? Jeśli (...)

Opiekun prawny i rodzina zastępcza

Mam 34 lata, w wieku gdy miałam 15 lat zmarli moi rodzice po których otrzymywałam rentę rodziną aż do ukończenia 25 lat. Pomimo, że w wieku 22 lat zawarłam związek małżeński, renta dalej mi (...)

Zarząd majątkiem przez opiekuna

Opieka nad wnuczką. Czy opiekun prawny, który sprawuje opiekę nad nieletnią - ma prawo rozporządzać jej majątkiem np. zapisać część jej spadku na kogoś obcego?

Ubezwłasnowolnienie przez osobę obcą

Mam dom jednorodzinny, jest to \"bliźniak\", druga polowa należy do Pani X, jesteśmy współwłaścicielami po 1/2 części. Pani X od kilku lat przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Nie jest ubezwłasnowolniona, (...)

Opieka nad dzieckiem a choroba matki

Matka samotnie wychowuje dziecko. Ojciec pozbawiony jest praw rodzicielskich. Czy, gdy matka dziecka np. zachoruje, czy babcia dziecka (matka matki) ma prawo do opieki nad dzieckiem i czy ma prawo za ten (...)

Ubezwłasnowolnienie - opieka i kuratela

Występuję z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie siostry i jeżeli będzie to konieczne mamy. Zaznaczam, że moja siostra jest osobą chorą psychicznie i wywiera tak olbrzymią presję na mamę, że mama (...)

Ubezwłasnowolnienie a zarząd majątkiem

Mam zamiar wystąpić o ubezwłasnowolnienie siostry. Jak przedstawia się w takiej sytuacji sprawa zarządzania jej majątkiem? Czy w przypadku umieszczenia siostry w domu opieki społecznej są pod uwagę (...)

Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa (...)

Zmiana opiekuna prawnego

Skierowałem sprawę do sądu rodzinnego o zmianę opiekuna prawnego dla dorosłej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie z racji niewłaściwie sprawowanej opieki przez obecnego opiekuna ( bicie i zaniedbania (...)

Opieka nad ubezwłasnowolnionym a kurator

Mój szwagier jest opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej. Jako opiekun prawny złożył wniosek do sądu z zamiarem sprzedaży części majątku osoby chorej i jest też tam wniosek o ustanowienie (...)

Zarząd majątkiem dziecka po śmierci rodzica

Moja przyszła żona z pierwszego związku posiada dwóch synów (17 lat i 12 lat). Ojciec dzieci ma równe prawo z matką do wychowywania dzieci. Rozwód odbył się bez orzekania o winie i pozbawiania (...)

Zwolnienie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Wcześniej opisałem już problem, który dotyczył współwłasności z osobą ubezwłasnowolnioną. Jednym z rozwiązań byłoby pozbawienie opieki prawnej na ową chorą osobą. Dobrowolnie J. nie zechce (...)

Władza rodzicielska a opieka

Czym różni się wykonywanie władzy rodzicielskiej od sprawowania opieki nad dzieckiem małoletnim?

Dziedziczenie i pozwanie małoletniego

Zmarły członek spółdzielni mieszkaniowej mieszkał z konkubiną i swoim małoletnim dzieckiem. Nie uiszczał czynszu w spółdzielni przez okres 2 lat + bieżąco powstające zaległości. Powstaje (...)

Świadczenie opieki przez dzieci na rzecz matki

Siostry mojej żony kategorycznie odmawiają opieki nad chorą i niedołężną matką, która wymaga ciągłej całodobowej opieki - jest po wylewie. Oddanie jej do domu opieki pogorszyłoby stan jej (...)

Opiekun dla małżonka alkoholika

Czy w przypadku, kiedy małżonek jest alkoholikiem, istnieje możliwość ograniczenia jego praw do majątku wspólnego, posiadanej przez niego działki budowlanej. Czy można zabezpieczyć się przed (...)

Opieki dzieci nad ojcem

Czy dzieci mają obowiązek opieki nad dorosłym rodzicem, który nie jest ubezwłasnowolniony, ale jest alkoholikiem i nie chce kontaktów z dziećmi, nie wpuszcza ich do domu, a jeszcze nie zachodzą (...)

Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

Opiekun dla chorego na anoreksję

Osoba pełnoletnia w rodzinie choruje na anoreksję. Prywatne leczenie u pychiatry i psychologa nie dało poprawy i lekarze stwierdzili konieczność skierowania chorej osoby na leczenie szpitalne. Chora (...)

Opiekun na wypadek śmierci

W jaki sposób mogę wskazać opiekuna mojego dziecka na wypadek mojej śmierci tak, by nie musiał ustanawiać go sąd. Czy ma być to testament, zwykłe pismo złożone gdzieś w domu, czy inny dokument (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika