Opieka nad dzieckiem a choroba matki

Pytanie:

"Matka samotnie wychowuje dziecko. Ojciec pozbawiony jest praw rodzicielskich. Czy, gdy matka dziecka np. zachoruje, czy babcia dziecka (matka matki) ma prawo do opieki nad dzieckiem i czy ma prawo za ten czas poboru zasiłku z ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Opieka nad dzieckiem a choroba matki

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż matka dziecka posiada pełną władzę rodzicielską. Jeżeli matka dziecka zachoruje nie traci ona władzy rodzicielskiej i możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli matka dziecka nie jest w stanie faktycznie sprawować takiej opieki z powodu choroby, może ona (mając pełnię praw rodzicielskich) powierzyć dziecko pod opiekę wskazanej przez nią osoby (może to być babcia), w tym przypadku liczy się dobro małoletniego dziecka. Jednakże należy pamiętać, że fakt powierzenia opieki (przez chorą matkę) nad dzieckiem babci nie jest jednoznaczne z ustanowieniem jej jako prawnego opiekuna. Chora matka powierza jedynie pieczę nad dzieckiem babci, pozostając jednocześnie prawnym opiekunem dziecka.

Jeżeli ojciec dziecka jest pozbawiony praw rodzicielskich, z chwilą śmierci matki (które miała pełnię praw rodzicielskich) uzyskuje on pełne prawa rodzicielskie. W takim przypadku, jeżeli nie jest to korzystne dla dobra dziecka, można wystąpić do sądu opiekuńczego o ustanowienie opieki nad małoletnim dzieckiem (może to zrobić np. babcia).

W związku z tym, iż babcia nie będzie faktycznym opiekunem dziecka, nie będzie więc jej przysługiwał zasiłek rodzinny. Jeżeli matka dziecka zachoruje, to nadal ma prawo do zasiłku rodzinnego, albowiem choroba nie dyskwalifikuje uprawnionego do pobierania tego świadczenia. W przedmiocie zasiłku rodzinnego proponujemy również zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny?

Jeżeli chodzi o kwestę zasiłku opiekuńczego, proponujemy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Zasiłek opiekuńczy. Jeśli więc babci dziecka wykonuje pracę zarobkową i w związku z chorobą matki dziecka będzie ona zmuszona sprawować osobistą opiekę nad chorą matką, wówczas będzie jej przysługiwał zasiłek opiekuńczy uregulowany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika