Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Pytanie:

"Jakie obowiązki, na opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nakładają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? "

Odpowiedź prawnika: Obowiązki opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Zgodnie z przepisami, opiekun będzie sprawował pieczę nad majątkiem pozostającego pod opieką. Podlega przy tym nadzorowi sądu. Podstawowym elementem opieki nad ubezwłasnowolnionym jest troska o właściwe leczenie tej osoby i zapewnienie jej godziwych warunków egzystencji (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) „Najnowsze wydanie: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152). Ubezwłasnowolniony całkowicie traci pełną zdolność do czynności prawnych, nie może więc być pozwany do sądu. W czynnościach prawnych będzie go reprezentował opiekun.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Aleksandra Surma 2016-05-28 06:43:53

    Czy opiekun-kurator sądowy ma prawo do odebrania renty osobie ubezwłasnowolnionej finansowo?

  • RyszardKrawczyk 2016-05-15 13:45:28

    Czy opiekun dorosłej osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie może wnieść bez zgody tej osoby do sądu pozew o jej rozwód i alimenty od jej męża?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika