Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Pytanie:

"Jak powinna być wykonywana opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie?"

Odpowiedź prawnika: Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

Uznając kwestie sprawowania opieki za dość istotną dla prawidłowego zabezpieczenia interesów osoby ubezwłasnowolnionej, została ona dość szczegółowo określona przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie zatem z art. 154 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. W ramach powyższego obowiązku zawarty jest też zobowiązanie opiekuna do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Co istotne, opiekun podlega w tym zakresie nadzorowi sądu opiekuńczego. Przejawem tego nadzoru jest m.in. obowiązek uzyskiwania przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego (art. 156 w zw. z art. 175 k.r.o.) i składania nie rzadziej niż co roku sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczącego osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem (art. 166 § 1 w zw. z art. 175 k.r.o.).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika