Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

Pytanie:

"Kto zatwierdza przyjęcie osoby do szpitala psychiatrycznego, mimo że ona nie wyraża na to zgody?"

Odpowiedź prawnika: Postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta

W tym zakresie znajduje zastosowanie art. 23 ust. 2-5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

2. O przyjęciu do szpitala osoby, o której mowa w ust. 1, postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.

3. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach.

4. Przyjęcie do szpitala, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia.

5. Czynności, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Na podstawie tego zgłoszenia sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie dotyczące przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby wymienionej w art. 23. W kwestii przyjęcia do szpitala psychiatrycznego sąd opiekuńczy może rozpoznać sprawę również na wniosek osoby przyjmowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa bądź osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę albo z urzędu (art. 25 ust. 2 u.o.z.p.).

Art. 27. O treści postanowienia w przedmiocie przyjęcia osoby, o której mowa w art. 23 i 24, sąd opiekuńczy zawiadamia niezwłocznie szpital, w którym ta osoba przebywa. W razie wydania postanowienia o braku podstaw do przyjęcia, szpital psychiatryczny jest obowiązany wypisać tę osobę niezwłocznie po doręczeniu mu postanowienia sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • B. R.R 2016-07-05 17:06:44

    Mam problem,bo moje niel corke lat 14 poprzez nakaz Sadowy,dziecko pod przymusem zabrali do Szpitala Psychiatrycznego bez zgody rodzicow i powiadomienia ich ,kiedy to nastapi,Sedzia zlecił akce na bezbronne dziecko taka akcja została przeprowadzona w jej domu nieletniej,dziecko ma zdiagnozowane chorobe,ktora lecz u specjalisty i nie było narazie takiej potrzeby dziecko zmuszac do takiego szpitala,bo brało leki w domu,Sedzia nie uznał moich badan i zaswiadczen leczacego dziecka,wiec powołał biegłego by zbadał dziecko,biegły z dzieckiem przebywał 5 minut w jej domu dziecka zamieniła z dzieckiem 5 minut i na tej podstawie wydała opinie,ze dziecko ma Schizofremie,co niezgadza sie z tamta diagnoza leczacego lekarza,ktory ma stały kontakt z dzieckie i potwierdzał zaswiadczeniami,że ma cos innego, zadnej schizofremi,i zagraza zyciu sobie i innym,wiec Sedzia na tej podstawie wydał zarzadzenie pod przymusem dowiezc dziecko do Szpitala Psych,po dziecko przyjechali 4 Policjantow ,kilka cywilow i Kurator wtargneli do domu,podczas ,gdy rodzicow nie było,wywlokli dziecko za szyje,nogi,rece jeden Policjant złapał dziecko za kark i tak wloki mała do auta,to zdarzenie brutalne obserwowalo wiele mieszkancow w wiosCe N.C WOJEWODZTWO opolskie,a decyzja Sedziego w Głubczycach nie była odwracalna pomino rodzicow pism i zaswiadczen lekarza,ktory zna dziecko i leczy,taka brytalnośc wobec dziecko to szon dla rodzicow,jak i swiadkow oraz mediow,ktorzy sa zaszokowani taka brutalna napascia na niepełnosprawne dziec nieletnie.Dziecko doznało wiele urazow psychicznych jak i fizycznych,obecnie przebywa w Szpitala w Opolu na tym odz Psychiatri dzieciecej,przy dziecko nie bylo ani lekarza w karetce,ani psychologa,kiedy rodzice szybko przybyli na oddział do Szpitala w Opolu,chcielismy zobaczyc dziecko po wejsciu do gabinetu,stało 4 Policjantow i 2 cywilniakow i sanitariosz,straszyli dziecko,nekali psychicznie,dziecko tylko powtarzalo...zostaw mnie w spokoj i płakało zalem..ał,boli mnie,wtedy chciałam matka uspokoic dziecko Policjant wyrzucił mnie odtracił za reke i ojca to tez widział nasz sym,co sie działo,jaka udreke przezyło nasze dziecko przez ta akcejj,jaka zgotował Sedzia mojemu dziecku i słuzba Kuratorska,nie wiem jak dalej potoczy sie sprawa,ale nie zostawie tego tak bez wiadomosci,taka brutalnosc na moim dziecku musi ujrzec swiatlo dzienne,a ci co skrzywdzili moje dziecko musza poniesc konsekwencje swoich błegow i zemsty na moim dziecku...dalszy ciag opisze co dalej bedzie w szpitala i moje pytanie. Czy za zgoda postanowienia Sedziego pacjent nieletni trafia do szpitala na ten oddział,kto poniesie odpowiedzialnosc za jakiekolwiek leczeni lub badania jakie dziecko bedzie miało przeprowadzane,bo przeciez trzeba wypełnic wszelkie formalnosci zwiazane z przyjeciem dziecka do Szpitala,ale naszej zgody tu nie ma,czy lekarz wezmie na siebie odpowiedziaslnosc leczacy,czy Sad,Kurator,bo trzeba tez podpisac taka zgode,na co my sie nie zgadzamy rodzice,bo została pod pszymusem dowieziona i nie bedziemy zadnych dokumentow podpisywac za Sad,bo to oni ja tam wpakowali bez naszej zgody,pomimo,ze mamy uprawnienia i decydowania o dziecku leczeniu ,mamy prawo do dziecka nie zostalismy ich pozbawieni,a jesli dziecko zarazi sie choroba zołtaczka,lub inna choroba,kto odpowie i poniesie kare,odpowiedzialnosc za to,napewno nie rodzice,a zatem co robic,i jak szpital podejdzie wobec takiego pacjenta z tymi dokumentami do podpisania,bo musi byc czyjas zgoda w leczeniu,na co my sie nie zgadzamy z tego powodu,bo nie ma tej choroby,co biegły napisał dla Sedziego w ciagu 5 minut badan i z ta opinia tez niezgadza sie leczacy lekarz,to widac nawet w zachowaniu.Prosze o wyczerpujace porady ...B.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika