Opiekun prawny i rodzina zastępcza

Pytanie:

Mam 34 lata, w wieku gdy miałam 15 lat zmarli moi rodzice po których otrzymywałam rentę rodziną aż do ukończenia 25 lat. Pomimo, że w wieku 22 lat zawarłam związek małżeński, renta dalej mi przysługiwała z tytułu pobierania nauki. W tym czasie moim opiekunem prawnym i rodziną zastępczą była ciocia, która otrzymywała moją rentę. Będąc w związku małżeńskim ze względów zdrowotnych i osobistych pracę podjęłam w wieku 28 lat, obecnie jestem na rencie inwalidzkiej. W jakim okresie mojego życia ciocia przestała być moim opiekunem prawnym i rodziną zastępczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Opieka wygasa z mocy samego prawa z chwilą uzyskania przez małoletniego podlegającego opiece pełnoletności (art. 170 kro).

Podobnie jest z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jak wskazuje treść przepisu art. 72 ust. 10 niniejszej ustawy pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 5 ( art. 78 ust 5 - rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęto naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: