Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Pytanie:

"Siostra moja ze względu na swój stan zdrowia być może będzie musiała przebywać w Domu Opieki Społecznej. Ma działkę z domkiem. Utrzymuje się z niewysokiej renty inwalidzkiej. Jak wygląda sprawa kosztów pobytu w Domu Opieki? Czy ze względu na fakt, że jej dochody nie są wystarczające Dom Opieki może zażądać sprzedaży działki z domkiem? Kto w takiej sytuacji zarządzałby jej majątkiem? "

Odpowiedź prawnika: Przebywanie w domu opieki społecznej a majątek

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.  

Mieszkaniec domu opłaca swój pobyt w wysokości do 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu.

Małżonek, zstępni przed wstępnymi ponoszą opłaty- zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: 

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,

  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.  

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić również osoby niewymienione wyżej. 

W przypadku nieuiszczania opłat przez osoby zobowiązane opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. 

Powyższy tryb ponoszenia kosztów pobytu w domu opieki społecznej nie pozwalana na to, by prowadzący taką placówkę zażądał sprzedaży domu. Egzekucję z nieruchomości może co najwyżej wszcząć gmina, która będzie ponosiła koszty pobytu pensjonariusza. Warto podkreślić, że egzekucja odbywa się w tym wypadku w trybie administracyjnym (postępowanie egzekucyjne w administracji).

Ponadto określone wyżej zasady ponoszenia kosztów pobytu nie dotyczą prywatnych domów opieki – w tym wypadku decyduje umowa. Może więc być tak, że prywatny podmiot prowadzący taki dom opieki, skieruje do sadu pozew o zapłatę za pobyt i egzekucja zostanie skierowana do majątku Pani siostry.

Zarząd majątkiem siostry zależy od tego czy zostanie ubezwłasnowolniona - Kto i w jakich okolicznościach może zostać ubezwłasnowolniony? Skutki ubezwłasnowolnienia- czy nie. Jeśli nie, to sama zarządza swym majątkiem.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika