e-prawnik.pl Porady prawne

Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

Pytanie:

Będę miał dziecko z kobietą która jest starsza ode mnie o 10 lat. Ja mam 18 Ona 28. Z rozmów jakie z nią odbyłem, ona nie chce żebym widniał jako ojciec jej/naszego dziecka. Chce mieć pewność że w przyszłości, kiedy się jej odwidzi, czy będę musiał płacić alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

11.5.2015

Przygotowaną dla Pana opinię oparliśmy przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia

25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. nr 788 – j.t.).
Celem niniejszej opinii jest analiza opisanych okoliczności faktycznych w tym przede
wszystkim wyjaśnienie, czy istnieje możliwość zabezpieczenia się przed roszczeniami
alimentacyjnymi ze strony partnerki i dziecka.
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obowiązek dostarczania
środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 
Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest
jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają
na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń
alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla
nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności
samodzielnego utrzymania się.
Matka, czy też ojciec nie mogą skutecznie zrzec się alimentów w imieniu małoletniego
dziecka. Wszelkie zobowiązania matki dziecka złożone teraz nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli matka zmieni zdanie w przyszłości i będzie chciała domagać się alimentów
dla dziecka, to będzie mogła to zrobić.
Pan będąc tylko biologicznym ojcem, „nieujętym” w dokumentach, z punktu widzenia
prawa nie będzie Pan ojcem i nie będzie Pana dotyczył obowiązek alimentacyjny. Z punktu
widzenia prawa ojcem jest osoba, która jest ujawniona w akcie stanu cywilnego dziecka. Do
czasu kiedy Pan nie będzie ujawniony jako ojciec matka dziecka nie będzie mogła domagać
się od Pana alimentów. Matka, a po dojściu do pełnoletniości także dziecko będą mogli
domagać się ustalenia się ojcostwa. Z ustaleniem ojcostwa będzie zaś wiązać się możliwość
dochodzenia alimentów.
Zgodnie z art. 84 k.c. – „§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego
matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą
wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko
domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd
opiekuńczy.”
Reasumując, dopóki będzie Pan tylko ojcem biologicznym, nie będzie miał Pan
obowiązku prawnego przyczyniania się do utrzymania dziecka. Jeżeli jednak Pana ojcostwo
zostanie ustalone prawnie, wówczas nie ma skutecznej drogi prawnej by zabezpieczyć Pana
przed możliwością dochodzenia alimentów czy to przez matkę w imieniu dziecka, czy też
przez dziecko po dojściu przez nie do pełnoletniości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ