Czy PESEL jest daną osobową?

Pytanie:

Czy zwykły obywatel ma szanse uzyskać dane innej osoby ze zbioru PESEL bez podania podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania tych danych? Jeśli nie, to dlaczego nr PESEL jest pojedynczą daną osobową? Bez otrzymania informacji ze zbioru PESEL nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wg ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych dane ze zbiorów PESEL mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

Numer PESEL ma charakter osobowy, ponieważ jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której ona dotyczy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2000 r. (II SA 1860/00) wyraźnie stwierdził, iż PESEL jest informacją osobową (a warto zauważyć, że ówczesny stan prawny zawężał pojęcie danych osobowych w stosunku do dzisiejszego, więc tym bardziej w obecnym stanie prawnym numer PESEL jest informacją o charakterze osobowym).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • 18.5.2018

  Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • 15.10.2004

  Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

  Dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową jest możliwe po spełnieniu ogólnych wymagań ustanowionych dla wszystkich przekształceń oraz dodatkowo pewnych (...)

 • 24.1.2018

  Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ma pozwolić m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka.

 • 6.9.2017

  Obowiązek meldunkowy pozostaje

  Pozostawiając obowiązek meldunkowy, zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności (...)