e-prawnik.pl Porady prawne

Dane osobowe pracowników na stronie internetowej

Pytanie:

Czy pracodawca bez zgody pracowników może publikować ich zdjęcia na swojej stronie internetowej? Do tej pory umieszczone były m. in. ich imiona, nazwiska, stanowiska, telefon, ale pracodowca uważa, że strona ładniej by wyglądała ze zdjęciami. Czy może również umieszczać w/w dane swoich sprzątaczek, pracowników obsługi technicznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dane osobowe pracowników na stronie internetowej

30.1.2006

Publikowanie danych pracowników, takich jak imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon służbowy, jest dopuszczalne. Dane te stanowią bowiem „dane służbowe” i nie wkraczają w sferę życia prywatnego pracowników. Dotyczy to w zasadzie wszystkich pracowników, a więc także sprzątaczek czy pracowników obsługi technicznej. Co do zasady jednak nie dotyczy to już fotografii pracownika. Stąd należałoby stosować ogólne reguły dotyczące rozpowszechniania wizerunku.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby fotografowanej. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku, gdy osoba fotografowana otrzymała honorarium za pozowanie. Nie jest wymagana także w przypadku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ