Darowizna dla parafii a podatek

Pytanie:

"Chcę podarować parafii rzymsko-katolickiej działkę budowlaną. Czy mogę odliczyć od dochodu wartość tej darowizny? Jak ustalić wartość tej darowizny?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna dla parafii a podatek

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku od osób fizycznych, od podstawy obliczenia podatku można odliczyć darowiznę dokonaną na cele kultu religijnego (zakładamy, że darowana działka będzie dotyczyć takiego celu) -  w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu. Można zatem odliczyć całą darowiznę, pod warunkiem że nie przekracza ona 6 % dochodu podatnika. Jeżeli podatnik udzielił darowizny kilku podmiotom, to niezależnie od kwoty, jaką przekazał, może odliczyć tylko kwotę darowizny nie przekraczającą 6 % dochodu.

Wysokość darowizny ustala się - zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy - w przypadku darowizny innej niż pieniężna - na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Darowizna nieruchomości powinna nastąpić w formie aktu notarialnego. Wartość darowizny powinna być określona w akcie darowizny. Wartość tę można przyjąć na podstawie cen podobnych nieruchomości w okolicy.

Można dodać, że podatnik korzystający z odliczenia darowizny jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Kwestie związane z odliczaniem darowizn zostały bardziej szczegółowo przedstawione w artykule: Na czym polega ulga z tytułu darowizn?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika