Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

Pytanie:

Moi rodzice przekazują mi w styczniu 2009 r. darowiznę pieniężną. Mam zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej. Zamierzam za te pieniądze kupić mieszkanie dla swojej rodziny. Czy przy zakupie US nie uzna, że darowizna tak naprawdę dotyczy mnie i mojej żony, i nie zażąda zapłaty zaległego podatku od darowizny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (a więc również pieniędzy) przez małżonka, zstępnych (a więc również syna), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz

  2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9.637 zł) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Zatem w przypadku darowania darowizny pieniędzy przez rodziców na rzecz syna darowizna taka – pod warunkiem zachowania wskazanych wyżej warunków – będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

 

Krąg obdarowanych, którzy skorzystają z powyższego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, został określony bardzo ściśle. Nie obejmuje w szczególności synowej. Zatem darowizna na rzecz synowej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jak dla pierwszej grupy podatkowej (podlega opodatkowaniu darowizna o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł).

 

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego (a więc nie do wspólnego) każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Zatem żona (tak w przypadku wspólności majątkowej jak i rozdzielności) nie jest obdarowana i nie płaci podatku, jeśli darowizna zostanie udzielona jej mężowi (synowi darczyńców).

 

Co do zasady decyduje wola darczyńców, stąd jeśli w umowie darowizny wskażą, że dokonują darowizny na rzecz syna, nie powinno być wątpliwości, iż darowizna została dokonana tylko na jego rzecz. Z kolei syn ma swobodę wykorzystania tych środków np. na pokrycie wspólnych wydatków małżonków (np. zakup wspólnego mieszkania). Oczywiście w ten sposób dochodzi do darowizny między małżonkami, która jednak może korzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych wyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: