Darowizna od obcokrajowca dla Polaka

Pytanie:

Jestem obywatelką Austrii i chciałabym dać w darowiźnie pewną kwotę pieniędzy dla brata Polaka. Gdzie akt tej darowizny powinien być podpisany, w Polsce czy Austrii? Jeżeli w Polsce, to jak wygląda sprawa z wwiezieniem tych pieniędzy do Polski, gdzie muszę to zgłosić? I jaką sumę może wwieźć legalnie do Polski obcokrajowiec z Austrii?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rezydenci (m. in. osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce) i nierezydenci (wśród których są dwie grupy – nierezydenci z krajów wspólnotowych oraz nierezydenci z krajów trzecich) przekraczający granicę państwa są obowiązani zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną, przywóz do kraju złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Zgłoszenie to powinno nastąpić bez wezwania ze strony organów celnych. W przypadku wwożenia do Polski mniejszej kwoty każdy rezydent i nierezydent musi okazać wwożone krajowe środki płatnicze (czyli polską walutę).

Strony przyszłej umowy darowizny mają miejsce zamieszkania w różnych państwach, dlatego należy rozstrzygnąć, prawo którego z państw znajdzie zastosowania (nadal nie wpływa to zasad związanych z przywozem pieniędzy do kraju). Jeżeli strony nie dokonają wyboru prawa, będzie się stosować prawo państwa, w którym umowa została zawarta. Dla umów jednostronnie zobowiązujących właściwe jest prawo zobowiązanego do świadczenia, w przypadku zatem darowizny - prawo właściwe dla darczyńcy. Według tego więc prawa (prawa istotnego świadczenia) następuje ocena, w którym państwie, została zawarta umowa darowizny. Jeżeli więc według prawa austriackiego umowa została zawarta w Austrii, stosuje się prawo tego kraju. Jeżeli według prawa austriackiego umowa została zawarta w Polsce stosuje się prawo polskie.

Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności (np. prawu austriackiemu albo polskiemu). Wystarcza jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność zostaje dokonana. W prawie polskim oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: