Prawo cywilne: Umowa darowizny - Porady prawne

Przepisanie mieszkania na dziecko niepełnoletnie

Posiadam spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Chcę podarować je 9-letniej wnuczce. Córka jest po rozwodzie a były zięć nie utrzymuje żadnych kontaktów z wnuczką. Jaka jest możliwość przepisania (...)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Darowizna rzeczy ruchomej

W jakiej formie należy dokonać darowizny rzeczy ruchomej?

Darowizna a inne czynności prawne

Czym różni się darowizna od innych czynności prawnych, uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego?

Czy darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego?

Czy darowizna dokonana na rzecz jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego?

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Czy można podarować nieruchomość na wypadek swojej śmierci?

Odwołanie darowizny a przeniesienie własności przedmiotu darowizny

Czy odwołanie darowizny przez darczyńcę jest równoważne z przeniesieniem własności przedmiotu darowizny?

Darowizna od ubezwłasnowolnionego

Żona posiada opiekę prawną nad chorym ubezwłasnowolnionym (schizofrenia) z którym posiada współwłasność w postaci dwóch budynków mieszkalnych na jednej działce. Chory zamieszkuje w jednym (...)

Charakter prawny umowy darowizny

Jaki charakter prawny ma umowa darowizny, uregulowana w Kodeksie cywilnym?

Umowa darowizny nieruchomości na rzecz małoletniego

Czy dokonanie darowizny na rzecz małoletniego wymaga zgody jego rodziców lub zgody sądu?

Obowiązki obdarowanego wobec darczyńcy

Czy obdarowany jest zobowiązany do udzielenia pomocy darczyńcy, gdy ten popadnie w niedostatek?

Darowizna na rzecz zstępnych a dziedziczenie

Czy darowizna dokonana przez rodziców na rzecz jednego ze zstępnych wywołuje jakieś skutki w zakresie dziedziczenia po nich?

Obowiązki obdarowanego względem darczyńcy

Czy obdarowany ma względem swojego darczyńcy jakieś obowiązki, wynikające z jego trudnej sytuacji finansowej?

Rażąca niewdzięczność obdarowanego a odwołanie darowizny

Kiedy nastąpi rażąca niewdzięczność obdarowanego, tak aby można było odwołać darowiznę ?

Treść oświadczenia woli o odwołąniu darowizny

Czy treść oświadczenia woli o odwołaniu darowizny powinna zawierać jakąś określoną treść? Tzn. jest gdzieś wzór takiego oświadczenia? Czy też można napisać je w dowolnej formie?

Darowizna dla zamęznej córki

Dzień dobry. Czy jeśli podaruję samochód mojej zamężnej córce, to ta darowizna wejdzie do majątku wspólnego jej i jej męża?

Pozorna umowa sprzedaży nieruchomości a umowa darowizny

Zawarłam umowę pozorną o sprzedaż nieruchomości, a tak na prawdę była to darowizna. Która z umów jest ważna prawnie?

Sprzedaż nieruchomości a czynność zwykłego zarządu

Dziecko dostało w darowiźnie nieruchomość. Chcemy ją z mężem sprzedać. Czy możemy to uczynić za zgodą dziecka?

Umowa darowizny przenosząca własność gospodarstwa rolnego a zaliczenie jej na poczet zachowku

Jak powinna wyglądać umowa darowizny o przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego oraz czy takie przeniesienie gospodarstwa można zaliczyć na poczet zachowku?

Środki dowodowe, którymi można wykazać pozorność umowy sprzedaży

Jakimi środkami dowodowymi można wykazać pozorność sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego ( w celu ukrycia umowy darowizny)?

Unieważnienie umowy pozornej oraz zmiana wpisu w księdze wieczystej

Jakie czynności należy podjąć by unieważnić pozorną umowę sprzedaży zawartą w celu ukrycia umowy darowizny? Jak zmienić wpis w księdze wieczystej tej nieruchomości?

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Czy umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego (zawarta dla ukrycia umowy darowizny) jest ważna?

Sprzedaż rzeczy trwale z gruntem związanej

W roku 1996 dokonałem sprzedaży przekaźnika, który jest trwale z gruntem związany. Następnie wraz z nabywcą zawarłem umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącą powierzchnie pod sprzedanym przekaźnikiem. (...)

Cofnięcie darowizny

W ubiegłym roku podarowałam aktem darowizny mojemu synowi mieszkanie, ustanowiłam na jego części służebność dla mnie i męża. Teraz okazało się, że mój syn ma niespłacony dług w wysokości (...)

Sprawa o unieważnienie darowizny

Moja matka wystąpiła do Sądu o unieważnienie darowizny mieszkania. W międzyczasie została całkowicie ubezwłasnowolniona. Zostałem ustanowiony jej opiekunem prawnym. Sprawa o unieważnienie darowizny (...)

Darowizna a niedostatek darczyńcy

W 1992 r. podarowałem ciotecznemu bratu udział w działce. Obdarowany nadal posiada działkę. Od wielu lat żyję w niedostatku, aby przeżyć co miesiąc muszę pożyczać, jestem rencistą, płacę (...)

Zrzeczenie się prawa do własności

Jestem współwłaścicielem w 1/4 nieruchomości i chcę się zrzec jej na korzyść brata .Jakie podatki musielibyśmy zapłacić? Czy nie jest to równoznaczne z darowizną i jakie są skutki prawne?

Upoważnie do korzystania z konta

Czy upoważnienie, nawet kogoś z rodziny, do korzystania z konta można traktować jako akt darowizny?

Sposoby przekania nieruchomości

Mam pytanie czy mogę w inny sposób przekazać dom oprócz sprzedaży? Chciałabym go komuś przekazać bez pobierania środków pieniężnych?

Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną

Ja i Żona zawarliśmy Umowę Dożywocia z obcym starszym, samotnym panem (podopiecznym) rok temu. Nie utrzymywał kontaktów ze swoją rodziną (byli pokłóceni) ani z rodziną byłej żony. Nie miał (...)

Darowzina dla gminy

Właścicielka lokalu prywatnego chce w formie darowizny przekazać swoją własność gminie. W zamian oczekuje od gminy możliwości podpisania z nią umowy najmu lokalu socjalnego. Czy gmina może wykonać (...)

Status prawny domu

Posiadam działkę na której stoi dom mieszkalny oraz gospodarstwo. Ta działka jak i całe gospodarstwo zostało mi darowane przez dziadków (dziadkowie nie żyją). Na tę nieruchomość mam wpis do (...)

Darowizna mieszkania spółdzielczego

Moi rodzice darowali mojej siostrze poprzez akt notarialny mieszkanie własnościowe którego byli właścicielami. Aktu darowizny dokonali nie uwzględniając mojej osoby ani nie powiadamiając mnie o (...)

Prawa do spadku a przeniesienia własności

Gospodarstwo 3h ziemi, półtora h lasu , stodoła i dom. Mój dziadek posiadał gospodarstwo rolne i trójkę dzieci, przepisane zostało w 1975 r. na jedno z nich czyli mojego wujka;jest to Akt Własności (...)

Darowizna nieruchomości dla małoletniego

Posiadam nieruchomość obciążoną hipoteką kaucyjną z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego. Prowadzę działalność gospodarczą. Ze względu na trudną sytuację firmy chcę darować nieruchomość (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Rok temu otrzymałem darowiznę od wujka w postaci kilku działek ziemi. Niedawno sprzedałem działki. Umowę darowizny z wujkiem spisaliśmy u notariusza, działki zostały przepisane w księgach wieczystych (...)

Odwołanie darowizny

Rodzice chcą odwołać mojej żonie darowiznę jako bezpodstawne wzbogacenie się w wyniku rażącego zachowania wobec osoby bliskiej - syna i wnuczka. Jaka jest procedura odwołania i przed jakim sądem (...)

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym (...)

Odpowiedzialność notariusza jako płatnika podatku

W spółce jawnej jest czterech wspólników syn, córka, matka, ojciec. Córka i matka chcą przekazać swoje udziały w formie darowizny bratu i synowi, a następnie wystąpić ze spółki. Jeżeli darowizna (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika